DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Làm sao để hoạch định chiến lược và truyền thông chiến lược một cách rõ ràng đến mọi thành viên ở tất cả các cấp trong toàn tổ chức? Lời đáp nằm ở "Bản Đồ Chiến Lược". Đây cũng là công cụ hữu hiệu bậc nhất để kết nối / đồng bộ công việc hằng ngày của từng thành viên với tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược chung của tổ chức.

Trong quyển sách này, Robert S. Kaplan và David P. Norton - "cha đẻ" của Thẻ điểm cân bằng - đã đưa ra một bộ công cụ mới mang tính sáng tạo và đổi mới không hề kém so với Thẻ Điểm Cân Bằng (Balanced Scorecard), đó chính là Bản Đồ Chiến Lược (Strategy Map) dựa trên công trình nghiên cứu tại hơn 300 tổ chức qua hơn một thập niên. 

Thông qua việc sử dụng nhiều ví dụ sinh động, các tác giả trình bày cách thức xây dựng những Bản Đồ Chiến Lược tùy theo tình hình cụ thể của mỗi tổ chức. Với Bản Đồ Chiến Lược, chúng ta có thể:

  • Làm rõ chiến lược và truyền thông chiến lược đến toàn đội ngũ.
  • Xác định được những quy trình nội bộ quan trọng nhất, những thứ thúc đẩy thành công về mặt chiến lược.
  • Sắp xếp, gắn kết các khoản đầu tư vào con người, công nghệ và nguồn vốn tổ chức sao cho tạo ra tác động lớn nhất.
  • Phát hiện ra các lỗ hổng trong chiến lược, đưa ra hành động điều chỉnh kịp thời.

Có thể nói, các khuôn mẫu, nội dung chiến lược và tài sản vô hình là những viên gạch đặt nền tảng cho sự hiểu biết và thực thi chiến lược. Chúng tạo ra nguyên liệu để các nhà lãnh đạo mô tả và quản lý chiến lược ở mức độ chi tiết về vận hành. Bởi lẽ: Cái gì chúng ta không đo lường được thì không quản lý được, nhưng cái gì chúng ta không mô tả được thì cũng không đo lường được.

Cuốn sách Bản đồ chiến lược này sẽ cung cấp mối liên kết hiện còn thiếu giữa việc hoạch định và triển khai chiến lược, đồng thời đây cũng là một cẩm nang mô tả, đo lường và kết nối các tài sản vô hình để có được hiệu quả hoạt động vượt trội.

***

ROBERT S. KAPLAN là giáo sư Marvin Bower về phát triển lãnh đạo tại Harvard Business School. Trước đây ông là giảng viên của Trường Sau đại học về Quản trị công nghiệp thuộc Viện đại học Carnegie- Mellon, nơi ông giữ cương vị Hiệu trưởng từ năm 1977 đến 1983. Ông là tác giả của loạt chương trình video của Harvard Business School về Đo lường kết quả hoạt động Doanh nghiệp, là tác giả hoặc đồng tác giả của 13 bài viết khoa học trên tạp chí Havard Business Review, hơn 100 bài viết khoa học khác, 11 quyển sách, trong đó có 3 quyển cùng viết với David Norton. Lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và thuyết trình của ông tập trung vào các hệ thống quản lý chi phí và kết quả hoạt động mới, chủ yếu là Thẻ Điểm Cân Bằng và Định Phí Theo Hoạt Động. Ông đã được nhận rất nhiều giải thưởng, bao gồm giải thưởng Nhà Giáo Dục Xuất Sắc của Hội Kế toán Mỹ và giải thưởng của Viện Kế toán Quản trị Công (Anh) về “Đóng góp to lớn cho nghiệp vụ kế toán”. Tiến sĩ Kaplan là Chủ tịch của Hiệp Hội Thẻ điểm cân bằng. Có thể liên lạc với ông qua địa chỉ email [email protected].

***

DAVID P. NORTON là Giám đốc công ty Hiệp hội Thẻ điểm cân bằng, một công ty dịch vụ chuyên nghiệp thúc đẩy nhận thức, sử dụng, nâng cao và bảo vệ Thẻ điểm cân bằng trên toàn thế giới. Trước đây ông là Giám đốc Renaissance Solutions, một công ty tư vấn do ông đồng sáng lập năm 1992, và đảm nhiệm vị trí giám đốc tại công ty Nolan, Norton & Company trong 17 năm. Tiến sĩ Norton là một chuyên gia tư vấn quản trị, nhà nghiên cứu và diễn giả về lĩnh vực quản lý kết quả chiến lược. Cùng với Robert Kaplan, ông là người đồng sáng tạo khái niệm Thẻ điểm cân bằng, đồng tác giả của 4 bài viết trên tạp chí Havard Business Review , và đồng tác giả quyển Thẻ điểm cân bằng: chuyển hóa chiến lược thành hành động (The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action) và Tổ chức tập trung vào chiến lược: Làm thế nào các công ty Thẻ điểm cân bằng phát triển trong môi trường kinh doanh mới (The Strategy-Focused Organziaton: How Balanced Scorecard companies Thrive in the New Business Environment). Ông là thành viên ban quản trị Viện Worcester Polytechnic và nguyên Giám đốc của ACME (Association of Consulting and Management Engineers – Hội các kỹ sư tư vấn và quản trị). Có thể liên lạc với ông qua địa chỉ email [email protected].
 

Mời các bạn đón đọc Bản Đồ Chiến Lược của hai tác giả Robert S. Kaplan & David P. Norton.

Giá bìa 180.000

Giá bán

144.000

Giá bìa 180.000

Giá bán

144.000