DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

azbooks
Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả - Quản Lý Nhân Sự

Mội trường kinh doanh hiện nay biến động rất nhanh, yêu cầu nhà quản lý vừa phải biết cách tổ chức hiệu quả, vừa phải nắm bắt các yêu cầu cơ bản và cách xử sự của con người ở nơi làm việc...

Cuốn sách Quản Lý Nhân Sự - Managing People (Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả) sẽ giúp bạn nắm vững các yếu tố cơ bản của các kỹ thuật quản lý thành công, cho phép bạn khuyến nhân viên làm việc với khả năng tốt nhất của họ.

Sách cũng trình bày cách thức quản lý có thể biến thất bại thành thành công cho công ty, bằng cách xác định và tránh những vấn đề phổ biến. Ngoài những lời khuyên thực tế, sách còn cung cấp 101 gợi ý hữu dụng và một bài tự đánh giá năng lực của bản thân.

Mục lục:

Lời giới thiệu

Phát triển các kỹ năng nhân sự cơ bản

Tìm hiểu hành vi

Tìm hiểu nhu cầu con người

Tìm hiểu những kiến thức cơ bản

Xây dựng sự tự tin

Giao tiếp rõ ràng

Thu phục niềm tin và sự cống hiến

Điều chỉnh phương pháp

Phát triển con người

Đào tạo nhân viên

Nâng cao kỹ năng

Hướng dẫn bằng cách nêu gương

Nuôi dưỡng tài năng

Khuyến khích tiềm năng quản lý

Động viên mọi người

Cải thiện hoạt động

Thúc đẩy sự tiến bộ

Tiềm kiếm giải pháp

Xây dựng môi trường

Mở mang trí tuệ

Xử lý xung đột

Làm việc tập thể

Giải quyết khó khăn cá nhân

Quản lý sự thay đổi

Đánh giá và khen thưởng

Đánh giá hiệu quả công việc

Thăng chức cho nhân viên

Chuyển bại thành thắng

Trả lương hiệu quả

Sử dụng các phần thưởng khuyến khích

Thúc đẩy sự cộng tác

Đánh giá năng lực bản thân

Mời các bạn đón đọc Quản Lý Nhân Sự của tác giả Robert Heller.
FULL: PDF
nha-sach-fahasa
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
Xem nhiều nhất
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
azbooks
hỗ trợ trực tuyến
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000