DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Hướng dẫn lấy truyện trên Wattpad làm eBook

Hướng dẫn lấy truyện trên Wattpad để tạo eBook cực kỳ đơn giản, nhanh chóng...

Viết thì dài nhưng bắt tay vào làm thì cực nhanh

huong dan lay text lam ebook

Hướng dẫn lấy truyện trên Wattpad làm eBook

 

 


Bước 1: Down truyện từ Wattpad vào máy tínhMuốn down truyện có code 123456 thì link là http://m.wattpad.com/offline/Wattpad-123456.jarBước 2: Giải nén truyện (Extract File Wattpad-xxxxx.jar)
Ví dụ: Giải nén Wattpad-6880534.jar (Chuế tế Dịch Thô by SDK) => thư mục Wattpad-6880534 

 


Hướng dẫn lấy truyện trên Wattpad làm eBook PRC 

 

Bước 3: Copy truyện sang Word

1) New Word -> Insert -> Object -> Text from File... => cửa sổ Insert File xuất hiện 

Hướng dẫn lấy truyện trên Wattpad làm eBook PRC 


 

2) Insert File -> thư mục Wattpad-6880534 -> chọn {6880534, 6880534-10000, ..., 6880534-780000} -> Insert

(máy lởm đừng chọn hết, cứ 30-40 file 1 lượt cho chắc)

Hướng dẫn lấy truyện trên Wattpad làm eBook PRC

 


3) Cửa sổ File Conversion xuất hiện (bao nhiêu file bấy nhiêu cửa sổ !++) 
Chọn Unicode (UTF-8) -> click OK (liên tục) 

Hướng dẫn lấy truyện trên Wattpad làm eBook PRC 


 

 

Bước 4: Chỉnh sửa file WordĐổi Font chữ, chạy Macro, edit Mục lục... Save File (nên format HTML vì khi build trực tiếp từ file .doc rất hay gặp lỗi linh tinh) 

Cuối cùng dùng Mobipocket Creator để build eBook. Vậy là Xong! 

Nguồn: banlong.us

Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000