DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Sống Chung An Lạc - Phương Cách Xây Dựng Tăng Thân

Tác giả Thích Nhất Hạnh
Bộ sách
Thể loại Tôn giáo - Thiền
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 434
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Thích Nhất Hạnh Tôn Giáo Phật Giáo Dựng Tăng
Nguồn
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Sống Chung An Lạc - Phương Cách Xây Dựng Tăng Thân của tác giả Thích Nhất Hạnh.

Tăng là đoàn thể những người nguyện cùng tu học, là nơi nương tựa, nuôi dưỡng, cung cấp năng lượng của sự vững chãi, thảnh thơi cho người tu. Tu học mà không có tăng thân thì rất dễ rơi rụng, rất khó thành công.

Tăng thân không phải tự nhiên mà có, cũng không phải do công sức của một người mà thành; mọi người phải góp tâm xây dựng mới có tăng thân. Muốn thành công trong việc xây dựng tăng thân, ta phải biết nghệ thuật dựng tăng. Vì vậy, trong chương trình giáo huấn tại các Phật học Viện, tăng sinh cần phải được học hỏi và thực tập môn học Dựng Tăng.

Phật giáo ở Việt Nam cũng như ở Tây phương đều đang trông chờ ở khả năng dựng tăng của chúng ta. Xây dựng được một tăng thân vững chãi, chúng ta giúp cho đời rất nhiều trong lãnh vực hoằng hóa độ sanh.

Trong Tam tạng kinh điển đạo Bụt, Luật tạng là những phương thức và quy luật về nếp sống an lạc và hạnh phúc của một tăng đoàn xuất gia. Tại Làng Mai chúng ta đã thiết lập một mô thức dựng tăng, đặt trên căn bản của Luật tạng. Mô thức sinh hoạt đó không những chỉ có thể áp dụng cho các tăng đoàn xuất gia, mà còn rất hữu ích cho các tăng thân cư sĩ tại gia, và ngay cả trong đời sống gia đình nữa.

Nội dung sách này gồm những tài liệu liên hệ đến việc xây dựng tăng thân, trích từ các bài pháp thoại của tôi trong khoảng thời gian từ 1991 đến 2001. Trọng tâm là những giới luật căn bản về một tăng chúng hòa hợp do Luật tạng qui định, và những pháp môn hữu ích cho việc dựng tăng đang được thực tập tại Làng Mai. Ngoài ra, phần cuối của sách còn có những phương thức để giúp cha mẹ con cái sống chung như một tăng thân an lạc và hạnh phúc, trong xã hội đa văn hóa ngày nay.

***

Tóm tắt

Sách Sống Chung An Lạc - Phương Cách Xây Dựng Tăng Thân của Thích Nhất Hạnh là một cuốn sách về nghệ thuật xây dựng tăng thân. Tăng thân là một đoàn thể những người nguyện cùng tu học, là nơi nương tựa, nuôi dưỡng, cung cấp năng lượng của sự vững chãi, thảnh thơi cho người tu.

Tác giả cho rằng tăng thân không phải tự nhiên mà có, cũng không phải do công sức của một người mà thành; mọi người phải góp tâm xây dựng mới có tăng thân. Muốn thành công trong việc xây dựng tăng thân, ta phải biết nghệ thuật dựng tăng.

Nghệ thuật dựng tăng bao gồm những phương thức và quy luật về nếp sống an lạc và hạnh phúc của một tăng đoàn. Trong Tam tạng kinh điển đạo Bụt, Luật tạng là những phương thức và quy luật đó. Tại Làng Mai, Thích Nhất Hạnh đã thiết lập một mô thức dựng tăng, đặt trên căn bản của Luật tạng. Mô thức này không những chỉ có thể áp dụng cho các tăng đoàn xuất gia, mà còn rất hữu ích cho các tăng thân cư sĩ tại gia, và ngay cả trong đời sống gia đình.

Đánh giá

Cuốn sách Sống Chung An Lạc - Phương Cách Xây Dựng Tăng Thân là một tác phẩm giàu giá trị, mang lại nhiều điều bổ ích cho người đọc. Cuốn sách đã giúp người đọc hiểu được tầm quan trọng của tăng thân trong đời sống tu tập, đồng thời cung cấp những phương thức hữu ích để xây dựng tăng thân an lạc và hạnh phúc.

Cuốn sách được viết với lối văn nhẹ nhàng, gần gũi, dễ hiểu. Những lời chia sẻ của Thích Nhất Hạnh thấm sâu vào lòng người đọc, khơi gợi những suy nghĩ và hành động tích cực.

Một số điểm nổi bật của cuốn sách

  • Cuốn sách đề cập đến một chủ đề quan trọng trong đời sống tu tập của người Phật tử, đó là tăng thân.
  • Cuốn sách cung cấp những phương thức hữu ích để xây dựng tăng thân an lạc và hạnh phúc.
  • Cuốn sách được viết với lối văn nhẹ nhàng, gần gũi, dễ hiểu.

Mời các bạn mượn đọc sách Sống Chung An Lạc - Phương Cách Xây Dựng Tăng Thân của tác giả Thích Nhất Hạnh.


may-doc-sach
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 78.000

Giá bán

70.000

Giá bìa 78.000

Giá bán

70.000