DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Bộ Dụng Cụ Hỗ Trợ Chụp Ảnh Sách Bằng Điện Thoại Khôn Rất Chuẩn, Trăm Phát Trăm Trúng

Dành cho các bạn yêu thích việc chia sẻ Hướng dẫn tự chế Bộ Dụng Cụ Hỗ Trợ Chụp Ảnh Sách Bằng Điện Thoại Khôn Rất Chuẩn, Trăm Phát Trăm Trúng


Mẫu Thứ Nhất

Rảnh rỗi, và được bạn @tran ngoc anh truyền cảm hứng nên chế bộ này chơi. Nguyên liệu: tấm nhựa mica 3mm (hay gọi là Acrilc hay gì?), ống nước UPVC phi 34 và các phụ kiện, mấy con vít gỗ (nên dùng vít đen sẽ không cháy ren), máy khoan cầm tay, giấy nhám, keo 502...

Khi set vị trí, khuôn hình xong, chằng buộc điện thoại chặt chẽ thì chỉ việc lật sách chụp như chụp dấu. :D
 
bo-dung-cu-ho-tro-chup-anh-sach-bang-dien-thoai-khon-rat-chuan-tram-phat-tram-trun

Chụp 2 trang 13x19 một lượt, dùng chân dài nhất (phía trên).
 
bo-dung-cu-ho-tro-chup-anh-sach-bang-dien-thoai-khon-rat-chuan-tram-phat-tram-trun
bo-dung-cu-ho-tro-chup-anh-sach-bang-dien-thoai-khon-rat-chuan-tram-phat-tram-trun
bo-dung-cu-ho-tro-chup-anh-sach-bang-dien-thoai-khon-rat-chuan-tram-phat-tram-trun

Chụp trang đơn cuốn Kể chuyện về kim loại (lười xem khổ sách), dùng chân dài thứ nhì:
 
bo-dung-cu-ho-tro-chup-anh-sach-bang-dien-thoai-khon-rat-chuan-tram-phat-tram-trun
bo-dung-cu-ho-tro-chup-anh-sach-bang-dien-thoai-khon-rat-chuan-tram-phat-tram-trun
bo-dung-cu-ho-tro-chup-anh-sach-bang-dien-thoai-khon-rat-chuan-tram-phat-tram-trun

Chụp trang đơn khổ 13x19 dùng chân ngắn nhất:
 
bo-dung-cu-ho-tro-chup-anh-sach-bang-dien-thoai-khon-rat-chuan-tram-phat-tram-trun
bo-dung-cu-ho-tro-chup-anh-sach-bang-dien-thoai-khon-rat-chuan-tram-phat-tram-trun

Để nâng cấp cho thuận tiện hơn thì có thể chế chân có thể vặn ren. Ở đây tôi mới gá tạm.

Mẫu Thứ Hai:

bo-dung-cu-ho-tro-chup-anh-sach-bang-dien-thoai-khon-rat-chuan-tram-phat-tram-trun
bo-dung-cu-ho-tro-chup-anh-sach-bang-dien-thoai-khon-rat-chuan-tram-phat-tram-trun

Thành quả:
Chụp như này trông hơi nghiêng nên khâu cắt crop hơi mệt, nhưng lật trang rất nhanh.
 
bo-dung-cu-ho-tro-chup-anh-sach-bang-dien-thoai-khon-rat-chuan-tram-phat-tram-trun

Mẫu Chuyên Nghiệp


Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000