DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Thanh Tịnh Ðạo của tác giả Bhadantacariya Buddhaghosa.

Bản Thanh Tịnh Ðạo được sư cô Trí Hải dịch từ bản The Path of purification, bản dịch Anh ngữ của Thượng toạ Nànamoli, nguyên bản Pàli do luận sư Buddhaghosa sáng tác vào thế kỷ thứ V Tây lịch.

Là bộ sách kết tập tinh hoa trí tuệ từ kinh tạng Kikàya, Thanh tịnh đạo có thể xem là bộ sách rất quý trong kho tàng văn học thế giới, không thể thiếu trong nguồn tài liệu Phật học bằng tiếng Việt, và là hành trang chủ yếu của những ai thực hành giải thoát ở đời.

Dịch giả, sư cô Trí Hải, với nhiều kinh nghiệm dịch thuật, với nhiều năm nghiên cứu kinh tạng Nikàya, đã dịch Thanh Tịnh Ðạo rất cẩn trọng và chân xác.

Chúng tôi tin tưởng bản dịch sẽ tự giới thiệu với quý độc giả nhiều hơn những giá trị chúng tôi đề cập.

Với tư cách của người chuyển dịch kinh tạng Nikàya qua Việt ngữ, chúng tôi tán thán công đức phiên dịch của sư cô Trí Hải, và trân trọng giới thiệu bản dịch giá trị này.

Hoà thượng Thích Minh Châu, 1991

***

Visuddhimagga (Thanh Tịnh đạo) do Luận sư Buddhaghosa trước tác vào tiền bán thế kỷ thứ V sau TL, là một bộ sách tóm tắt giáo lý nguyên thuỷ thuộc Pàlitạng, theo một hệ thống đặc biệt dưới những đề mục Bảy thanh tịnh và Ba vô lậu học. Ðây là một chỉ nam rất tốt cho hành giả trong việc thanh lọc bản thân. Sách được Đại đức Nanamoli (người Anh, tu ở Tích Lan) dịch sang Anh ngữ vào năm 1956. Bản dịch này y cứ bản Anh ngữ ấy.

Về các danh từ chuyên môn, phần lớn y cứ các bản dịch của Hoà Thượng Thích Minh Châu trong 5 bộ Nikàya, và nhất là hai tập THẮNG PHÁP TẬP YẾU (Abhidhammattha Sangaha). Nếu không nhờ các công trình đã đi trước ấy, dịch phẩm này cũng khó mà hoàn tất. Xin ghi lại đây niềm tri ân.

Bản này khi in lại lần hai đã được rút gọn và sửa sai nhiều, bỏ bớt những chỗ trùng lặp lối hành văn xưa, và thỉnh thoảng dùng một vài danh từ thời thượng cho đỡ khô khan, nhưng bảo đảm là không đi quá xa với nguyên bản. Không tin, quý vị thử so với bản Anh ngữ thì sẽ thấy.

Dịch giả kính đề.
Thích Nữ Trí Hải
Sài gòn, 1991

***

Tóm tắt

Thanh Tịnh Đạo là một bộ sách Phật giáo quan trọng, được viết bởi luận sư Buddhaghosa vào thế kỷ thứ V sau Công nguyên. Sách được xem là một trong những tác phẩm Phật học quan trọng nhất trong kho tàng văn học thế giới.

Bộ sách gồm 22 chương, đề cập đến những chủ đề quan trọng của đạo Phật, như:

 • Thiền định
 • Giải thoát
 • Tứ diệu đế
 • Bát chánh đạo
 • Tứ vô lượng tâm
 • Tứ niệm xứ
 • Ngũ căn
 • Ngũ lực
 • Thất giác chi
 • Bát chánh đạo

Review

Thanh Tịnh Đạo là một bộ sách có giá trị cao cả, không chỉ đối với những người theo đạo Phật, mà còn đối với tất cả những ai quan tâm đến sự thật và giải thoát.

Sách được viết một cách mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu, giúp người đọc dễ dàng tiếp thu được những giáo lý của đạo Phật.

Bộ sách cũng cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về đạo Phật, giúp người đọc hiểu được những nguyên tắc và mục tiêu của đạo Phật.

Một số trích dẫn đáng chú ý trong sách:

 • "Chỉ có một con đường duy nhất để diệt trừ khổ đau, đó là con đường Thánh đạo tám nhánh."
 • "Thiền định là con đường ngắn nhất để đạt được giác ngộ."
 • "Mục đích của đạo Phật là giải thoát khỏi khổ đau."

Kết luận

Thanh Tịnh Đạo là một bộ sách Phật giáo quan trọng, mang giá trị cao cả. Sách là một hành trang cần thiết cho những ai muốn tìm hiểu về đạo Phật và thực hành giải thoát.

Mời các bạn mượn đọc sách Thanh Tịnh Ðạo của tác giả Bhadantacariya Buddhaghosa.


may-doc-sach
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 105.000

Giá bán

90.000

Giá bìa 105.000

Giá bán

90.000