DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại (1917 - 1995)

Tác giả Nguyễn Anh Thái
Bộ sách Lịch Sử Thế Giới
Thể loại Lịch sử - Quân sự
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook pdf
Lượt xem 2411
Từ khóa eBook pdf full Nguyễn Anh Thái Sách Scan Lịch Sử Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại Tham Khảo
Nguồn thuvien247.net
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY
Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại (1917 - 1995) của tác giả Nguyễn Anh Thái.

Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại trình bày những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại với 2 mốc thời gian quan trọng, đó là: Từ 1917 – 1945 và 1945 – 1995. Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại, đặc biệt là giai đoạn từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, hết sức phức tạp; có nhiều sự kiện vẫn còn đang tiếp diễn và những hệ quả, ý nghĩa của nó vẫn chưa thể đoán định rõ ràng, chính xác, chưa kể cách nhận định, đánh giá lịch sử cũng rất khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình này để cùng tìm hiểu những vấn đề đó. Cuốn sách gồm 2 phần chính : Phần một gồm tám chương, nội dung khái quát về lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 – 1945. Bắt đầu từ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 đến Chiến tranh thế giới thứ hai. Phần hai gồm 10 chương còn lại, bao gồm những hiểu biết về lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 – 1995. Quan hệ quốc tế từ 1945, Liên xô và các nước Đông Âu, Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (1945 – 1995). Mục Lục : I. Lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945) 1. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười Nga 1917 2. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 3. Hệ thống Vécxai – Oasinhtơn và việc phân chia lại thế giới giữa các đế quốc thắng trận sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 4. Các nước tư bản chủ yếu trong giai đoạn 1918-1939 5. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nữa thuộc địa (1918-1945) 6. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (1917-1945) 7. Quan hệ quốc tế dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai (1929-1939) 8. Chiến tranh thế giới thứ hai. Sơ kết lịch sử hiện đại (1917-1945) Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-1995) 9. Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nữa đầu những năm 70 10. Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến nữa đầu những năm 70 11. Các nước tư bản chủ yếu từ 1945 đến 1973 12. Các nước Châu Á, sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1995) 13. Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1995) 14. Quan hệ quốc tế từ nữa sau những năm 70 đến 1995 15. Các nước tư bản chủ yếu từ nữa sau những năm 70 đến 1995 16. Liên Xô và các nước Đông Âu từ nữa sau những năm 70 đến 1991 17. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (1945-1995) 18. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại
***

Tóm tắt

Lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1995) của tác giả Nguyễn Anh Thái là một cuốn giáo trình lịch sử cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử thế giới trong hai giai đoạn: từ 1917 đến 1945 và từ 1945 đến 1995.

Phần một của cuốn sách đề cập đến những sự kiện chính trong giai đoạn từ 1917 đến 1945, bao gồm:

 • Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga
 • Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô
 • Hệ thống Vécxai – Oasinhtơn
 • Các nước tư bản chủ yếu trong giai đoạn 1918-1939
 • Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nữa thuộc địa (1918-1945)
 • Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (1917-1945)
 • Quan hệ quốc tế dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ hai (1929-1939)
 • Chiến tranh thế giới thứ hai

Phần hai của cuốn sách đề cập đến những sự kiện chính trong giai đoạn từ 1945 đến 1995, bao gồm:

 • Quan hệ quốc tế từ 1945 đến nữa đầu những năm 70
 • Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến nữa đầu những năm 70
 • Các nước tư bản chủ yếu từ 1945 đến 1973
 • Các nước Châu Á, sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1995)
 • Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1995)
 • Quan hệ quốc tế từ nữa sau những năm 70 đến 1995
 • Các nước tư bản chủ yếu từ nữa sau những năm 70 đến 1995
 • Liên Xô và các nước Đông Âu từ nữa sau những năm 70 đến 1991
 • Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (1945-1995)
 • Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Đánh giá

Lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1995) là một cuốn sách lịch sử đáng tin cậy và toàn diện. Cuốn sách được viết bởi các chuyên gia lịch sử và được cập nhật thường xuyên để phản ánh những phát hiện mới nhất.

Cuốn sách được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu, phù hợp với cả người đọc phổ thông và học giả. Cuốn sách cũng có nhiều hình ảnh và minh họa để giúp người đọc dễ dàng hình dung các sự kiện lịch sử.

Tuy nhiên, cuốn sách cũng có một số hạn chế. Cuốn sách có thể hơi khô khan và thiếu hấp dẫn đối với một số người đọc. Ngoài ra, cuốn sách không đi sâu vào một số chủ đề cụ thể, chẳng hạn như lịch sử văn hóa và xã hội của các nước trong giai đoạn hiện đại.

Kết luận

Lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1995) là một cuốn sách lịch sử hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu về lịch sử thế giới trong hai giai đoạn quan trọng. Cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về lịch sử thế giới hiện đại, từ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga đến sự sụp đổ của Liên Xô.

Dưới đây là một số điểm mạnh và điểm yếu của cuốn sách:

Điểm mạnh:

 • Cuốn sách được viết bởi các chuyên gia lịch sử và được cập nhật thường xuyên.
 • Cuốn sách được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu.
 • Cuốn sách có nhiều hình ảnh và minh họa.

Điểm yếu:

 • Cuốn sách có thể hơi khô khan và thiếu hấp dẫn đối với một số người đọc.
 • Cuốn sách không đi sâu vào một số chủ đề cụ thể.

Một số đánh giá của độc giả:

 • "Cuốn sách rất hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu về lịch sử thế giới hiện đại. Cuốn sách được viết một cách rõ ràng và dễ hiểu, và có nhiều hình ảnh và minh họa để giúp người đọc dễ dàng hình dung."
Mời các bạn mượn đọc sách Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại (1917 - 1995) của tác giả Nguyễn Anh Thái.
FULL: PDF

Giá bìa 89.000

Giá bán

71.000

Giá bìa 89.000

Giá bán

71.000