DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hằng Ngày

Tác giả Thích Nhất Hạnh Thích Huyền Quang
Bộ sách
Thể loại Tôn giáo - Thiền
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 1340
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Thích Huyền Quang Thích Nhất Hạnh Tôn Giáo Phật Giáo
Nguồn
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hàng Ngày của tác giả Thích Nhất Hạnh.

Qua cuốn sách này, Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Hòa thượng Thích Huyền Quang đáng kính đã hết sức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng các giáo lý nhà Phật vào thế giới đương đại của chúng ta. Bằng niềm tin vững chắc, cuốn sách cho thấy tính khả dĩ vượt thời gian của Phật giáo trong việc điều hướng xã hội đương đại cùng tất cả những vấn đề phức tạp của nó. Từ giáo dục, y tế, chính trị, kinh tế, cơ cấu xã hội đến đời sống cá nhân và các vấn đề gia đình, hai tác giả nhiệt tình ủng hộ tích hợp các giáo lý sâu sắc vào Phật pháp.
“…Phật tử Việt Nam nhìn rõ thực tại tâm lý, kinh tế và xã hội của thời đại và áp dụng giáo lý đạo Phật một cách thông minh vào đời sống mới, không bị ràng buộc bởi thành kiến và thói quen. Đức Phật là một bậc Đại Đạo Sư, thâm hiểu những điều kiện tâm lý, kinh tế và xã hội con người của thời đại Ngài. Đức Phật đã truyền dạy những giáo lý thích hợp với con người của thời đại ấy. Giáo lý của đức Phật phù hợp với các điều kiện sinh hoạt tâm lý,
kinh tế và xã hội của con người cho nên được gọi là một giáo lý khế cơ. Trong suốt lịch sử của Phật giáo, ta thấy xuất hiện nhiều hệ thống giáo lý mới phát xuất từ Phật giáo Nguyên thủy, như giáo lý Tịnh độ, giáo lý Thiền, giáo lý Duy thức, giáo lý Thiên thai, Những giáo lý này vừa khế hợp với căn bản đạo Phật vừa khế hợp với những điều kiện tâm lý và xã hội của con người đương thời. Phật giáo là một tôn giáo không bảo thủ, biết cởi mở và khai phóng để mở rộng chân trời tương lai.
Tuy cởi mở, khai phóng và tiến bộ như thế, đạo Phật vẫn không bị lạc gốc, cũng vẫn tiếp tục được truyền thống từ bi, khoan dung, vô úy và giải thoát. Thái độ bảo thủ vì thói quen, vì thành kiến và cố chấp là một thái độ trái ngược với tinh thần cởi mở và tiến bộ của đạo Phật. Người Phật tử không thể nhắm mắt làm theo tất cả những điều mà người xưa đã làm, lấy cớ “xưa bày nay làm”. …
***
Sách này được viết ra nhằm mục đích đỡ bớt đôi phần mệt ngọc cho quý vị giảng sư và quý vị cán bộ văn hóa xã hội của Giáo hội Phật giáo. Chúng tôi đã y cứ vào huấn chỉ của quý vị lãnh đạo hai viện Tăng Thống và Hóa Ðạo để diễn giải cương lĩnh của nền Phật học nhập thế hiện đại.
 
Cố nhiên dù có thiện chí đến đâu đi nữa chúng tôi vẫn còn mắc phải nhiều thiếu sót sai lầm. Kính mong quý vị, trong khi xử dụng sách, bổ túc những thiếu sót và sai lầm đó cho, chúng tôi rất cảm tạ. Nếu được quý vị gửi cho những lời chỉ giáo, chúng tôi sẽ có thể làm cho sách thêm hoàn hảo trong ấn bản thứ hai.
Giáo lý đạo Phật là giáo lý khế cơ và sách này không phải là sách của muôn thời. Trong khoảng mười năm, cuốn sách này sẽ trải qua nhiều thử thách, thay đổi, và chắc hẳn cương lĩnh giáo lý nhập thế sẽ được trình bày dưới một hình thức thích hợp hơn nữa, và các bậc cao minh trong Phật học giới sẽ cống hiến quần chúng những tác phẩm có giá trị lớn lao về lượng cũng như về phẩm. Riêng chúng tôi, nếu cuốn sách này mà giúp đỡ quý vị giảng sư và quý vị cán bộ Giáo Hội được muôn một nào thì đó là một phần thưởng vô cùng quý giá rồi. Chúng tôi rất mong được nghe lời phê bình xây dựng phát xuất từ kinh nghiệm của Quý Vị trong lúc trực tiếp làm Phật sự. Xin gửi thư cho chúng tôi về địa chỉ chùa Ấn Quang. Xin cám ơn quý vị.
Thích Huyền Quang và Thích Nhất Hạnh 
***

Mục lục:

CHƯƠNG 1: ĐẠO PHẬT VÀ SỰ SỐNG

Đạo Phật Việt Nam trong quá khứ

Đạo Phật Việt Nam trong hiện tại

Áp dụng đạo Phật trong đời sống mới

Con người là then chốt

Nhân cách Phật Thích Ca

Trí tuệ, từ bi và đại lực

Những đạo lý căn bản

Duyên khởi

Vô thường, không và vô ngã

Tứ diệu đế

Bát chánh đạo

Ý chỉ của đạo Phật nhập thế

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG BẢN THÂN

Con người và xã hội

Chánh niệm

Quán chiếu

Thiện tri thức

Bát quan trai

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG GIA ĐÌNH

Hạnh phúc gia đình

Hai thế hệ sống chung

Sự chia sẻ và tham dự của con cái

Con cái và ngân sách gia đình

Sự giàu có không phải là hạnh phúc

Học để làm người

Chia sẻ quan niệm

Sám hối và tụng giới

Đi chùa

Sáu nguyên tắc sống hòa hợp

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG XÓM LÀNG

Xây dựng từ dưới lên trên

Trường học địa phương

Chương trình học phải liên hệ mật thiết với thực trạng địa phương

Công tác xã hội

Chấm dứt thái độ thụ động

Kiểm điểm tình trạng

Tổ chức hợp tác xã

Cải tiến và phát triển

Tổ chức nghiệp đoàn

Tổ chức tương trợ

Hướng về nếp sống cộng đồng

Thắp đuốc mà đi

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG GIÁO HỘI

Đạo Phật phù hợp với đời sống mới

Mục đích đi chùa

Học theo đại bi, đại trí và đại nguyện

Bảo vệ ngôi chùa

Xây dựng ngôi chùa

Ủng hộ Phật sự của chùa

Phải học mới thật sự biết hành

“Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”

Ủng hộ người thực hành chánh pháp

Trách nhiệm với hội đồng Giáo hội trung ương

Dung hợp hòa đồng

Thái độ cởi mở

CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG QUỐC GIA

Việt Nam trong cộng đồng nhân loại

Không chờ đợi, không phó mặc

Lãnh thổ vẹn toàn

Không chấp nhận chiến tranh giữa người Việt

Đồng bào thiểu số là anh em ruột thịt

CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG THẾ GIỚI

Hiểm họa đe dọa nhân loại

Tìm hiểu tình trạng

Lý tưởng quốc gia trong lý tưởng thế giới đại đồng

Hạn chế sinh sản

Bảo vệ Trái Đất

Liên đới trách nhiệm

Giải pháp đại đồng

***

Tóm tắt

Cuốn sách "Đạo Phật áp dụng vào đời sống hàng ngày" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Hòa thượng Thích Huyền Quang là một tác phẩm mang tính chất giáo khoa, hướng dẫn người đọc cách áp dụng các giáo lý của đạo Phật vào đời sống hàng ngày. Cuốn sách được chia thành 7 chương, mỗi chương đề cập đến một khía cạnh khác nhau của đời sống, từ cá nhân đến xã hội.

Trong chương 1, các tác giả giới thiệu về các giáo lý cơ bản của đạo Phật, bao gồm vô thường, vô ngã, nhân quả, duyên khởi, và tánh không. Các giáo lý này được trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu, và có liên hệ trực tiếp với cuộc sống hàng ngày.

Trong các chương tiếp theo, các tác giả đi sâu vào việc áp dụng các giáo lý của đạo Phật vào từng khía cạnh cụ thể của đời sống. Trong chương 2, họ đề cập đến cách áp dụng đạo Phật vào việc nuôi dưỡng tâm hồn, bao gồm các phương pháp thiền định, niệm Phật, và thực tập chánh niệm. Trong chương 3, họ đề cập đến cách áp dụng đạo Phật vào việc xây dựng mối quan hệ gia đình, bao gồm các nguyên tắc yêu thương, tha thứ, và hòa giải. Trong chương 4, họ đề cập đến cách áp dụng đạo Phật vào việc xây dựng cộng đồng, bao gồm các nguyên tắc hòa bình, công bằng, và bác ái. Trong chương 5, họ đề cập đến cách áp dụng đạo Phật vào việc giải quyết các vấn đề xã hội, bao gồm các vấn đề nghèo đói, bất công, và ô nhiễm môi trường.

Cuốn sách kết thúc với chương 7, trong đó các tác giả đề cập đến tầm quan trọng của việc thực hành đạo Phật trong thời đại hiện nay. Họ nhấn mạnh rằng đạo Phật là một tôn giáo có tính ứng dụng cao, có thể giúp con người giải quyết những vấn đề của cuộc sống hiện đại.

Review

Cuốn sách "Đạo Phật áp dụng vào đời sống hàng ngày" là một tác phẩm rất đáng đọc đối với những ai muốn tìm hiểu về đạo Phật và cách áp dụng các giáo lý của đạo Phật vào đời sống hàng ngày. Cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, nhưng vẫn truyền tải được những giáo lý sâu sắc của đạo Phật.

Một điểm đặc biệt của cuốn sách là các tác giả đã rất khéo léo trong việc liên hệ các giáo lý của đạo Phật với những vấn đề cụ thể của cuộc sống hàng ngày. Điều này giúp người đọc dễ dàng hiểu và ứng dụng các giáo lý của đạo Phật vào cuộc sống của mình.

Cuốn sách đã cung cấp cho tôi rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu về đạo Phật. Tôi đã học được cách áp dụng các giáo lý của đạo Phật để nuôi dưỡng tâm hồn, xây dựng mối quan hệ gia đình, xây dựng cộng đồng, và giải quyết các vấn đề xã hội.

Tôi đánh giá cuốn sách "Đạo Phật áp dụng vào đời sống hàng ngày" là một tác phẩm rất giá trị, có thể giúp ích cho rất nhiều người trong việc tìm hiểu và thực hành đạo Phật.

Một số điểm nổi bật của cuốn sách

  • Các giáo lý của đạo Phật được trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu, và có liên hệ trực tiếp với cuộc sống hàng ngày.
  • Các tác giả đã rất khéo léo trong việc liên hệ các giáo lý của đạo Phật với những vấn đề cụ thể của cuộc sống hàng ngày.
  • Cuốn sách cung cấp cho người đọc rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu về đạo Phật.

Kết luận

Cuốn sách "Đạo Phật áp dụng vào đời sống hàng ngày" là một tác phẩm rất đáng đọc đối với những ai muốn tìm hiểu về đạo Phật và cách áp dụng các giáo lý của đạo Phật vào đời sống hàng ngày.

 

Mời các bạn mượn đọc sách Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hàng Ngày của tác giả Thích Huyền Quang & Thích Nhất Hạnh.


may-doc-sach
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 77.000   

Giá bán

53.000 

Giá bìa 77.000   

Giá bán

53.000