DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Tư Trị Thông Giám tập 3 của tác giả Tư Mã Quang & nhóm Cổ Thư Lâu (dịch).

Tư trị thông giám tập 3 tiếp nối câu chuyện lịch sử Trung Quốc, bắt đầu từ thời kỳ Tam Quốc với sự sụp đổ của nhà Đông Hán và kết thúc vào những năm đầu của nhà Tùy.

Nội dung chính:

 • Thời kỳ Tam Quốc (220-280):
  • Tấn loạn lạc: Tập trung vào những biến động chính trị, quân sự và xã hội trong thời kỳ Tam Quốc, khi ba vương quốc Ngụy, Thục và Ngô tranh giành quyền lực.
  • Anh hùng nổi dậy: Giới thiệu những nhân vật lịch sử nổi tiếng như Tào Tháo, Lưu Bị, Gia Cát Lượng,Tôn Quyền và các tướng lĩnh tài ba khác.
 • Nhà Tấn (266-420):
  • Thống nhất và phân chia: Mô tả quá trình thống nhất Trung Quốc của nhà Tây Tấn và sự phân chia sau đó thành Đông Tấn và các nước Ngũ Hồ thập lục quốc.
  • Loạn bát vương và Ngũ Hồ loạn Hoa: Tường thuật chi tiết về cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các hoàng thân nhà Tấn (Loạn bát vương) và cuộc xâm lược của các dân tộc thiểu số từ phương Bắc (Ngũ Hồ loạn Hoa).
 • Thời kỳ Nam Bắc triều (420-589):
  • Đối đầu Nam - Bắc: Ghi lại sự đối đầu giữa các triều đại phương Bắc và phương Nam, với những cuộc chiến tranh liên miên và những mưu đồ chính trị phức tạp.
  • Phật giáo phát triển: Đề cập đến sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo trong giai đoạn này, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa và xã hội.
 • Nhà Tùy (581-618):
  • Thống nhất và xây dựng: Kể về quá trình thống nhất Trung Quốc của nhà Tùy dưới sự lãnh đạo của Tùy Văn Đế và những nỗ lực của ông trong việc xây dựng một quốc gia hùng mạnh.
  • Kênh Đại Vận Hà: Đề cập đến công trình xây dựng kênh Đại Vận Hà, một công trình thủy lợi lớn có ý nghĩa quan trọng đối với giao thông và kinh tế.

Đánh giá:

Tư trị thông giám tập 3 tiếp tục duy trì những ưu điểm của hai tập trước, cung cấp một cái nhìn toàn diện và khách quan về một giai đoạn lịch sử đầy biến động của Trung Quốc. Tác phẩm không chỉ tập trung vào các sự kiện chính trị và quân sự mà còn đề cập đến các khía cạnh văn hóa, xã hội và kinh tế, giúp người đọc hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử và những nhân vật quan trọng trong thời kỳ này.

Ảnh hưởng đến hiện tại:

Tư trị thông giám tập 3 có giá trị tham khảo quan trọng đối với việc nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử Trung Quốc, đặc biệt là giai đoạn từ Tam Quốc đến nhà Tùy. Tác phẩm cung cấp cho người đọc những thông tin chi tiết và đáng tin cậy về các sự kiện, nhân vật và biến động trong giai đoạn này, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của Trung Quốc.

Ngoài ra, Tư trị thông giám tập 3 còn chứa đựng nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa. Những bài học này có thể được áp dụng vào thực tiễn hiện đại, giúp chúng ta giải quyết những vấn đề phức tạp của xã hội ngày nay.

Mời các bạn mượn đọc sách Tư Trị Thông Giám tập 3 của tác giả Tư Mã Quang & nhóm Cổ Thư Lâu (dịch).

FULL: PDF

Đầu cột phải
may-doc-sach
Cột phải dưới cập nhật mới
Cuối cột phải
Cuối cột phải
Cuối cột phải
thi-tran-buon-tenh
Cuối cột phải
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 239.000 

Giá bán

195.980 

Tiết kiệm
43.020  (18%)
Giá bìa 239.000 

Giá bán

195.980 

Tiết kiệm
43.020  (18%)