DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) biên niên sử Tư Trị Thông Giám tập 2 của tác giả Tư Mã Quang & nhóm Cổ Thư Lâu (dịch).

Tư trị thông giám tập 2 tiếp nối câu chuyện lịch sử Trung Quốc với nội dung chính xoay quanh triều đại nhà Hán, một trong những triều đại quan trọng và huy hoàng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tập này bao gồm phần còn lại của Hán kỷ, từ quyển 9 đến quyển 60, ghi lại chi tiết các sự kiện, nhân vật và biến động trong suốt hơn 200 năm tồn tại của nhà Hán.

Nội dung chính:

  • Sự suy yếu và sụp đổ của nhà Tây Hán: Tập trung vào những nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của nhà Tây Hán, bao gồm các cuộc nổi dậy của nông dân, sự lạm quyền của ngoại thích và hoạn quan, cũng như sự bất lực của các vị hoàng đế.

  • Sự hình thành và phát triển của nhà Đông Hán: Mô tả quá trình thành lập nhà Đông Hán dưới sự lãnh đạo của Quang Vũ Đế Lưu Tú, cũng như những nỗ lực của ông trong việc khôi phục lại sự ổn định và thịnh vượng cho đất nước.

  • Những thành tựu văn hóa và khoa học kỹ thuật: Đề cập đến những thành tựu nổi bật của nhà Hán trong lĩnh vực văn hóa, khoa học và kỹ thuật, bao gồm sự phát triển của Nho giáo, sự ra đời của nhiều tác phẩm văn học kinh điển, cũng như những tiến bộ trong nông nghiệp, y học và thiên văn học.

  • Những cuộc chiến tranh và xung đột: Ghi lại các cuộc chiến tranh và xung đột giữa nhà Hán với các dân tộc thiểu số xung quanh, đặc biệt là cuộc chiến chống lại Hung Nô, cũng như những cuộc nổi dậy của nông dân và các thế lực cát cứ trong nước.

  • Những nhân vật lịch sử nổi tiếng: Giới thiệu và đánh giá những nhân vật lịch sử quan trọng của nhà Hán, bao gồm các vị hoàng đế, các vị tướng lĩnh, các nhà chính trị, nhà văn hóa và nhà khoa học.

Đánh giá:

Tư trị thông giám tập 2 tiếp tục thể hiện những ưu điểm của toàn bộ tác phẩm, với văn phong khách quan, súc tích và chính xác. Tác giả đã sử dụng một lượng lớn sử liệu phong phú và đa dạng, từ đó đưa ra những phân tích và đánh giá sâu sắc về các sự kiện và nhân vật lịch sử.

Tập 2 của Tư trị thông giám không chỉ có giá trị về mặt lịch sử mà còn chứa đựng nhiều bài học quý giá về chính trị,quân sự, kinh tế và văn hóa. Những bài học này vẫn còn nguyên giá trị đối với độc giả hiện đại, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá khứ, từ đó rút ra những kinh nghiệm hữu ích cho hiện tại và tương lai.

Ảnh hưởng đến hiện tại:

Tư trị thông giám tập 2 có ảnh hưởng sâu sắc đến việc nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử Trung Quốc, đặc biệt là giai đoạn nhà Hán. Tác phẩm này đã cung cấp cho các nhà sử học và độc giả một cái nhìn toàn diện và khách quan về một triều đại huy hoàng nhưng cũng đầy biến động trong lịch sử Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Tư trị thông giám tập 2 còn có giá trị tham khảo quan trọng đối với các nhà nghiên cứu về chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa. Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ tác phẩm này có thể được áp dụng vào thực tiễn hiện đại, giúp chúng ta giải quyết những vấn đề phức tạp của xã hội ngày nay.

Tóm lại, Tư trị thông giám tập 2 là một tác phẩm có giá trị lịch sử to lớn, đồng thời mang đến những bài học sâu sắc về nhiều mặt của đời sống. Việc đọc và nghiên cứu tác phẩm này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá khứ mà còn có thể giúp chúng ta định hướng và phát triển trong tương lai.

Mời các bạn mượn đọc sách Tư Trị Thông Giám tập 2 của tác giả Tư Mã Quang & nhóm Cổ Thư Lâu (dịch).

FULL: PDF

Đầu cột phải
may-doc-sach
Cột phải dưới cập nhật mới
Cuối cột phải
Cuối cột phải
Cuối cột phải
thi-tran-buon-tenh
Cuối cột phải
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 239.000 

Giá bán

195.980 

Tiết kiệm
43.020  (18%)
Giá bìa 239.000 

Giá bán

195.980 

Tiết kiệm
43.020  (18%)