DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi! - Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa

Tiểu Khả Ái Tan Học Đừng Đi ngọt, gần cuối truyện thì có ngược nhẹ nhẹ xíu, lâu lâu hài hài, ví dụ như anh chàng Lục Xuyên quá nhàm chán, gây sự với Kiều Sở trước lớp rồi trước toàn thể lớp xin lỗi Kiều Sở.


fahasa-sach-hay-gia-tot-hoi-sach-thang-3-tiki