DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Tiết Nhơn Quí Chinh Đông

Tác giả Tô Chẩn
Bộ sách
Thể loại Lịch sử - Quân sự
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 2702
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Tô Chẩn Lịch Sử Dã Sử Kiếm Hiệp Cổ Đại Văn học Phương Đông
Nguồn
azbooks
"Tiết Nhơn Quí Chinh Đông" là bộ tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc đã được đông đảo bạn đọc Việt Nam biết đến từ mấy mươi năm qua.

Nội dung truyện nói về đời nhà Đường, lúc vua Đường Thái Tông đang trị vì. Có thể nói đây là thời kỳ oanh liệt nhất của nước Trung Hoa. Bởi dân tộc Hán hùng mạnh đã không những chiếm cứ cả Trung Nguyên mà còn mở mang bờ cõi ngày một rộng lớn.

Tiết Nhơn Quí là một anh hùng áo vải, tài năng xuất chúng, sống trong giới tiểu thương, từ cuộc sống khá giả đi đến suy sụp nghèo khó, bị đời hất hủi phải đem thân đi làm thuê làm mướn kiếm sống. Rồi từ đó mà tiến thân.

Tiết Nhơn Quí đầu quân, giúp vua giúp nước. Chỉ vì sợ một lời dọa mà phải trốn trong bóng tối để Trương Sĩ Quí lợi dụng. Trương Sĩ Quí là kẻ bất tài vô dụng, gian nịnh, hám danh... Từ một chức vụ Tổng binh nhỏ nhoi mà ngoi lên địa vị cao hơn nhờ khéo luồn lọt và cướp công kẻ khác.

Đọc Tiết Nhơn Quí ta thấy được mong ước của người xưa là muốn có một minh quân như vua Đường, có những tôi thần xuất sắc như Từ Mậu Công... và châm biếm kẻ dốt nát như Huất Trì Cung.

Điểm tiến bộ của truyện là ít thần thánh hóa mà có nhiều tình tiết thực tế hơn. Một vài chi tiết có vẻ thần thoại, nhưng đó là lẽ đương nhiên của xã hội phong kiến Trung Hoa còn đè nặng và ước mơ của quần chúng thì bay bổng.

Nhà xuất bản tổng hợp Đồng Tháp xin giới thiệu cùng bạn đọc bộ truyện lý thú này. Muốn hiểu rõ hơn hồi sau của nhân vật Tiết Nhơn Quí xin mời các bạn đọc tiếp bộ "Tiết Đinh San Chinh Tây" được NXB tổng hợp Đồng Tháp ấn hành. Nhân lần xuất bản này chúng tôi xin chân thành cám ơn thân nhân và gia đình dịch giả Tô Chẩn cũng như bạn đọc gần xa đã nhiệt tình giúp đỡ. Rất mong được đón nhận những đóng góp ý kiến của bạn đọc.
Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Đồng Tháp
***
Rạng ngày các Kỳ bài quan sửa sang kiệu toàn loan xa điểm binh chầu chực. Giảo Kim phát pháo khai thành dẫn quân tới Liễu gia trang. Cha con Liễu viên ngoại khiến dọn hương án, thỉnh Giảo Kim vào đại thính đường, Giảo Kim lên ngồi giữa, cha con viên ngoại lạy mừng đứng hầu. Giảo Kim nói:

- Viên ngoại mau sửa sang cho lịnh ái kẻo các quan trông đợi.

Viên ngoại vâng lịnh hối con, biểu vợ vào trang điểm cho Kim Huê rồi mau cùng vợ chồng viên ngoại theo loan xa đi sau, có quân sĩ hộ tống. Giảo Kim về nói cho Nhơn Quí hay. Nhơn Quí liền truyền quân sĩ sắp hai hàng dài ra đến viên môn hầu đón. Khi loan xa tới, trong nổ ba tiếng pháo lớn, ca nhạc nổi dậy, bá quan rước kiệu phu nhơn thẳng vào đến. Nhơn Quí rước vợ con vào trong rồi chào mừng nhạc thân. Viên ngoại quỳ lại xin lỗi. Nhơn Quí an ủi vài lời rồi truyền bày tiệc thết đãi. Bá quan ăn uống rồi từ tạ lui về.

Nói về vợ chồng Vương Mậu Sanh hay tin Nhơn Quí rước Liễu phu nhơn về vương phủ rồi, trông đợi không thấy ai đến rước mình. Mao thị nói với chồng rằng:

- Chẳng nên đợi rước thì quấy lắm, vợ chồng mình xuống đó trước thì mới phải hơn.

Mậu Sanh nói:

- Nàng nói phải, song biết lấy chi hạ lễ cho người đặng, nếu có lễ thì tân quan mới cho vào đặng.

Mao thị ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Phía sau đây có hai cái hũ không, vậy thì lang quân ráng đi lên núi Đinh san múc nước trong đem về giả rượu khiêng xuống đó nạp lễ, thì giám quân thâu nhận, chắc tên mình bày ngay trước mặt Tiết đệ.

Mậu Sanh khen phải liền xách ghè đi múc nước suối về bọc kín lại. Vợ chồng gánh xuống phủ Giáng Châu tìm quán trọ nghỉ ngơi. Rạng ngày dậy sớm gánh hai ghe rượu giả đến viên môn, rủi gặp tên quân lỗ mãng không cho vào, nói gì cũng không cho. Mậu Sanh túng thế phải để ghè rượu bên đàng, khiến vợ giữ rồi lên đến hiệu phòng nạp tên rồi trở ra đem hai ghè rượu vào nạp. Khi ấy quân coi hiệu phòng thâu nạp hết lễ vật rồi đưa vào trung quân. Trung quân dâng sớ vào đại điện, khi ấy Nhơn Quí đang nói chuyện với Giảo Kim thấy Triển tiên quan ẩm có trong dòng tộc dâng lễ vật ăn mừng thiên tuế. Nhơn Quí nói:

- Lễ vật của tộc đảng trả lại hết và nói rằng ta là người Cao Ly đến trấn thủ chứ không phải họ Tiết.

Giảo Kim nghe lạ hỏi duyên cớ. Nhơn Quí thuật chuyện bác mình ruồng bỏ và nhờ anh em bạn là Vương Mậu Sanh nuôi dưỡng v.v... Giảo Kim nói:

- Tuy vậy mặc lòng cũng xem lại kỹ càng, kẻo uổng công người có lòng tâm đến.

Nhơn Quí phải coi niêm tự thấy có tên Vương Mậu Sanh dâng hai ché rượu. Nhơn Quí day lại nói:

- Đây có tên Vương Mậu Sanh đó. Mấy hôm nay tôi mắc bận quên không cho đi rước người, nay vợ chồng đến trước đi lễ hạ.

Nói rồi mở hết chánh môn đặng rước Vương Mậu Sanh và Mao thị. Vợ chồng Vương Mậu Sanh đang bàn soạn, xảy nghe ba tiếng pháo nổ, liền thấy một tên quân nạt rằng:

- Tránh chỗ hai bên đó, có thiên tuế ra rước Vương lão gia.

Mậu Sanh mừng quýnh bước ra đứng chờ. Nhơn Quí xem thấy kêu lớn rằng:

- Mừng ân ca, ân tẩu. Em tính để hưỡn việc rồi sẽ cho người đi rước, không dè anh đến thăm trước, xin anh tha lỗi cho em.

Nói rồi dạy quân đẩy kiệu rước Mao thị vào hậu trường, Nhơn Quí cùng Mậu Sang đi bộ, dạy quân đem hai hũ rượu vào, Nhơn Quí với Mậu Sanh đồng tọa, kế quân sĩ khiêng hai ché rượu vào. Mậu Sanh mặt mày ngơ ngáo, có ý hỏi người. Quân mở ra xem nói:

- Không phải là rượu, là nước lạnh mà thôi.

Nhơn Quí nói:

- Nước thì khoái hoạt tấm lòng.

Liền vỗ tay cười lớn truyền quân rót ba tô lớn, Nhơn Quí uống hết rồi nói:

- Lời tục ngữ nói: "Người sanh tình nghĩa trọng, uống nước tấm lòng trong."

Nói rồi bày tiệc thết đãi, và phong Mậu Sanh là Vương Môn Đô tổng quản.

Kế Trình Giảo Kim cũng tạ từ về Trường An phục chỉ, Nhơn Quí dọn tiệc đưa và dâng ba ngàn luợng bạc làm lộ phí. Giảo Kim vui đẹp, ăn uống rồi từ giã lên yên, nhắm Trường An trở lại.

Nói về Phàn gia trang, vợ chồng Hồng Hải ngồi nói chuyện. Hồng Hải nói:

- Cách mấy tháng ta nghe có Bình Liêu vương tên là Tiết Nhơn Quí về đây trấn nhậm vì có công chinh Đông nên đặng phong vương như vầy. Mới đây ta lại hay người cho rước Liễu phu nhơn về phủ nữa, vậy ta phải sửa sang, đưa Tú Huê qua đó.

Vợ chồng bèn hối gia đinh dọn thuyền, vợ chồng con cái trẩy qua Giang Châu phủ. Khi đến nơi, thuyền ghe đậu tại cầu quan phủ, huyện xem thấy có thuyền đề "Vuơng phủ gia quyến" thì tiếp rước hỏi han. Viên ngoại thuật chuyện trước. Các quan liền dẫn Hồng Hải đến dinh ra mắt Đô tổng quản. Hồng Hải thuật chuyện lại và đưa ngũ sắc đái làm tin. Vương Mậu Sang liền lấy đem vào cho Nhơn Quí và nói đầu đuôi. Nhơn Quí xem ngũ sắc đái sực nhớ lại, liền lui vào nói cho Liễu Kim Huê hay tự sự. Kim Huê xin đi rước Phàn tiểu thơ. Nhơn Quí nói:

- Phu nhơn để ta sắp đặt.

Liền nói với vợ chồng Mậu Sanh và các quan ra rước Phàn gia nhập điện. Giây lâu kiệu tiểu thơ vô đến, ca nhạc vang lừng. Liễu phu nhân rước Tú Huê vào, và Viện Quân ra hậu đường còn Nhơn Quí chào mừng nhạc phụ và dọn tiệc thết đãi. Đêm hôm ấy, Tiết Nhơn Quí và Phàn Tú Huê thành thân. Rồi đó Tiết Nhơn Quí làm biểu tâu các việc nhà. Thái Tôn giáng chỉ phong cho hai vợ Nhơn Quí làm Hộ Quốc Trinh phu nhơn, Vương Mậu Sanh là Thiệt Thọ Đô tổng quản, Mao thị là Tổng quản phu nhơn.

Khi ấy Trình Giảo Kim về trào phục chỉ. Châu Thanh cùng bảy vị tổng binh đồng tâu xin ra Giáng Châu phủ trấn nhậm với Tiết Nhơn Quí. Khi tới nơi đồng ra mắt Nhơn Quí. Nhơn Quí mừng rỡ dọn tiệc vui mừng rồi dạy cất dinh bốn phía theo tỉnh Sơn Tây đặng tám vị tổng binh đi trấn thủ, dân sự an cư lập nghiệp.

Chuyện chinh Đông đến đây là hết, muốn biết cha con Tiết Nhơn Quí về sau thế nào xin xem tiếp bộ Tiết Đinh San chinh Tây.
 
Mời các bạn đón đọc Tiết Nhơn Quí Chinh Đông của tác giả Tô Chẩn.
nha-sach-fahasa
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
azbooks
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000