DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

azbooks
Phúc họa vô môn duy nhân tự triệu

Tuân Dịch bởi vì tâm sinh thất khiếu, thảm tao moi tim họa, mệnh định chết yểu chi tướng. May mắn trời chiếu cố sinh cơ một đường, trải qua muôn vàn long đong, cuối cùng lâm Phúc thần chi vị.

Thần chi đạo, chấp chưởng thiên chức, ti mục chúng sinh.

Khai thiên tích địa, Tạo Hóa vạn vật giả vi thần. Hành vân bố vũ, điều khiển lôi điện giả vi thần. Chấp chưởng sơn hà, vận chuyển bốn mùa giả vi thần. Đồ đằng anh linh, bảo gia an trạch giả vi thần. Chiến hồn tổ linh, được hưởng hương hỏa giả vi thần.

Chí cao Thiên Đình, tam giới thập phương, vạn thần cùng tồn tại. Tự Phúc thần lên, mệnh đi Thái Tuế, Nhật diệu đông mộc. Mở cửu trọng thiên, tự xưng Đông Hoàng, chấp chưởng càn khôn. Thiên Đình Đế Tôn, Thái Nhất Chí Thánh, hiệu lệnh quần thần, ai dám tranh phong.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Up tạm cảnh giới cho ae dễ hiểu
Hệ thống truyện này thì có nhiều loại tu hành 4 cảnh giới đầu. Nhưng từ cảnh giới thứ 5 tất cả đều tu thần.
* Tu thần:
Cảnh giới : nhất trọng tới cửu trọng. Ngũ trọng là thiên thần. Thất trọng là tiên thiên thần. Cửu trọng là Vô Thượng thần hay Thiên tôn
- Thần chủ là có thế giới
- Thuộc thần: Không có thế giới riêng, phụ thuộc vào 1 Thần chủ
- Vương thần: Làm nhân hoàng và công đức viên mãn phi thăng.
* Linh tu: 4 cảnh giới tên gọi khác nhau. Sau độ kiếp thành cảnh giới thứ 5 ngang thiên thần và bắt đầu tu thần.
+ Tu Nho
Đan Tâm Minh Hồ, Mặc Ý Kinh Luân, Xuân Thu Đao Bút, Giang Sơn Tú Cẩm, Hạo Nhiên Thiên Cổ ( gọi là Thánh nhân ngang thiên thần)
+ Tu võ

+ Tu đạo : gồm luyện khí sĩ và phương tiên đạo ( luyện đan luyện khí), yêu tu.
***
Hỗn Độn, làm Vạn Thần Sơn cùng Thiên Đình riêng phần mình bắt đầu tích cực giải quyết tốt hậu quả, chữa trị vũ trụ thời, một đạo quang ảnh nương theo lấy tuế nguyệt chi lực xuất hiện ở Hỗn Độn. BA~ BA~......BA~ BA~...... Một hồi trong trẻo tiếng vỗ tay vang lên. "A.........Hạng gì hùng vĩ kiếp số, kết hợp ba cái vũ trụ lực lượng chỗ diễn biến chung kết cuộc chiến. Song Tử vũ trụ chư thần đoàn kết nhiệt huyết một trận chiến, hoàn toàn chính xác làm cho người ta không thể không tán thưởng thần minh phong độ tư thái. " Chợt, thần nhân lời nói xoay chuyển: "Nhưng mà......Đây hết thảy xa xa không có chấm dứt. " Hắn nhìn về phía Thiên Đình, Long Tướng Đế cùng chư vị Thiên Tôn triệt khởi tay áo, tự mình dắt tay xây dựng lại tam giới: "Thiên Đình, các ngươi có được vượt xa Vạn Thần Sơn lực lượng. " Lại nhìn hướng Vạn Thần Sơn, Dạ Nữ Vương đang theo Trí Thần Vương mưu đồ bí mật hỏa thần vương thay đổi triều đại: "UU đọc sách www.Uukanshu.Com nữ vương bệ hạ, ngươi có sáng thế đến nay chí cao quyền năng. "
 
Mời các bạn đón đọc Thái Dịch của tác giả Vô Cực Thư Trùng.
nha-sach-fahasa
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
azbooks
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000