DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

SAU những sai lầm nghiêm trọng về cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, chúng ta đã kiên quyết sửa chữa và đương bắt đầu sửa chữa. Nhưng muốn sửa chữa được triệt để thành công và sau này không tái phạm những sai lầm nghiêm trọng như thế nữa, điều cần thiết là phải tìm ra những nguyên nhân sai lầm. Chúng ta không thể hoàn toàn đổ cho những người thừa hành làm sai chính sách. Vì nếu một cá nhân nào, một địa phương nào, hay một tập đoàn nào làm sai chính sách thì kết quả tai hại của nó chỉ thu gọn ở một phạm vi nào. Trái lại, hiện nay tình hình căng thẳng gây ra từ những sai lầm nghiêm trọng mặc dầu mực độ ở mỗi địa phương có ít nhiều khác nhau, nhưng nói chung, phổ biến và kéo dài. Chúng ta cũng không phải cân nhắc nhiều để qui những sai lầm nghiêm trọng ấy thuộc về đường lối lãnh đạo hay thực hiện lãnh đạo. Vì thực ra, chúng ta không thể tách rời đường lối lãnh đạo với thực hiện lãnh đạo. Nếu đường lối lãnh đạo sai thì nhất định thực hiện lãnh đạo phải sai. Cũng như, thực hiện lãnh đạo sai một cách phổ biến và kéo dài chính là do ở lãnh đạo sai. Công tác sửa chữa sai lầm hiện nay có tính chất cấp thiết. Nhưng « trị bệnh cứu người » là phải tìm ra gốc bệnh.

Theo ý kiến chúng tôi, nguyên nhân những sai lầm hiện nay, về căn bản, là do những nhà lãnh đạo của chúng ta đã không nắm vững những đặc điểm của xã hội Việt-nam, đặc điểm trong quá trình đấu tranh cách mạng Việt-nam để áp dụng chủ nghĩa Mác vào hoàn cảnh cụ thể ở Việt-nam, vào thực tiễn cách mạng Việt-nam cho có hiệu quả.

Là những người làm công tác nghiên cứu lịch sử, chúng tôi sẽ lần lượt đề ra một số vấn đề lịch sử để chúng ta cùng nhau nhận định rõ hơn về tình hình xã hội Việt-nam : quan hệ giai cấp, đối tượng cách mạng, sự phát sinh và phát triển của mỗi giai cấp, tính chất và thái độ của mỗi giai cấp, mỗi tầng lớp đối với cách mạng. Có nhận định được rõ những đặc điểm của xã hội Việt-nam thì mới có một đường lối lãnh đạo đúng, mới không rơi vào chủ nghĩa giáo điều.

Nhân dịp này, chúng tôi mời các bạn đọc góp ý kiến với chúng tôi về mỗi vấn đề một cách sâu sắc để bên những sửa chữa sai lầm, chúng ta xây dựng được những quan niệm đúng, những chính sách đúng, quyết tâm vượt những khó khăn hiện thời, chuẩn bị tiến lên chủ nghĩa xã hội.

BAN NGHIÊN CỨU VĂN SỬ ĐỊA


Mời các bạn đón đọc Tập San Nghiên Cứu Văn Sử Địa Tập 22.

may-doc-sach
Xem nhiều nhất
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000