DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Tam Thiên Tự (Quyển 1)

Tác giả Đoàn Trung Còn
Bộ sách 1000 eBook Việt Một thời vang bóng
Thể loại Thơ Ca
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 4859
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Đoàn Trung Còn Thơ Ca
Nguồn scmn-vietnam.blogspot.com
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

BÀI TỰA

Với quyển « Tam Thiên Tự » nầy, Trí-Đức Tòng-Thơ đã xuất-bản tới số sáu. Đó là chúng-tôi góp phần tu-bổ cho nền Văn-hóa, Đạo-đức vậy.

Riêng về quyển « Tam Thiên Tự » nầy, chúng-tôi in làm ba bổn khác nhau, để tiện cho quí bạn vừa học vừa tra :

Trước hết, bổn Tòng-Thơ in Tam Thiên Tự quyển nhứt, đúng y theo cách sắp đặt của tiền-nhơn, từ mấy chữ đầu là Thiên Trời, Địa Đất, cho tới mấy chữ chót là Tự Chữ, Từ Tờ, tất cả là ba ngàn chữ. Đó là để giúp cho các bạn tự học Hán Việt trong những giờ nhàn rỗi, hoặc giúp cho các em đương ở nhà Chùa, ở Tu-viện, ở trường riêng mà cần học chữ Hán.

Kế quyển nhứt, chúng-tôi in Tam Thiên Tự quyển nhì bằng Hán, Việt, Pháp, sắp theo lối tự-điển và theo thứ-tự A B C. Đó là một cuốn Tiểu Tự-điển đủ ba ngàn chữ, có công-hiệu giúp các bạn tra chữ khi cần.

Sau hết, chúng-tôi in Tam Thiên Tự quyển ba bằng Pháp, Hán, Việt, cũng sắp theo lối tự-điển và theo thứ-tự A B C, nhưng tra bằng chữ Pháp. Đó lại là một cuốn Tiểu Tự-điển nữa, cũng đủ ba ngàn chữ, để giúp cho các bạn biết Pháp-văn, trong khi đọc chữ Pháp, muốn biết nghĩa bằng chữ Việt và bằng chữ Hán.

Với thiện-chí góp phần trong cuộc bảo-tồn phát-triển Văn-hóa, mặc dầu là phần nhỏ nhít, Trí-Đức Tòng-Thơ xin thành tâm cầu nguyện cho nền Văn-hóa, nền Đạo-đức Nước-nhà càng ngày càng huy-hoàng lành mạnh ! Và chúng-tôi cũng không quên nguyện rằng dân-tộc Việt-nam sẽ là một dân-tộc siêng cần tu học nhứt trong Thế-giới Văn-hóa, Đạo-đức vậy.

Đô-thành Saigon, ngày 1 tháng 1 năm 1959

ĐOÀN-TRUNG-CÒN

Giám-đốc Trí-Đức Tòng-Thơ

 

Mời các bạn đón đọc Tam Thiên Tự (Quyển 1) của tác giả Đoàn Trung Còn.

Đầu cột phải
may-doc-sach
Cột phải dưới cập nhật mới
Cuối cột phải
Cuối cột phải
Cuối cột phải
thi-tran-buon-tenh
Cuối cột phải
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000