DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Tác giả Thương Thiên Bạch Hạc

Tên thật : Lục Hiểu Ninh. Tác phẩm tiêu biểu : - Tạo Thần - Chiến Thiên - Dị Giới Chi Quang Não Uy Long - Tinh Tế Chi Vong Linh Đế Quốc - Mộng Huyễn Vương - Thương Thiên Phách Huyết - Vũ Thần - Vô Địch Hoán Linh

Tác giả Thương Thiên Bạch Hạc


Tên thật : Lục Hiểu Ninh

Ngày sinh và quê quán không biết.

Tác phẩm tiêu biểu :

Tạo Thần

Chiến Thiên

Dị Giới Chi Quang Não Uy Long

- Tinh Tế Chi Vong Linh Đế Quốc

- Mộng Huyễn Vương

- Thương Thiên Phách Huyết

Vũ Thần

Vô Địch Hoán Linh
Đang tải bình luận...
Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000