DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Tác giả Mộng Nhập Thần Cơ

bizbooks

 

Tác giả Mộng Nhập Thần Cơ

Tên thật : Vương Chung

Sinh năm 1984 tại Đào Nguyên, Thường Đức, Hồ Nam.

Tác phẩm tiêu biểu :

- Thánh Vương 
ebook thanh vuong

 

Thánh Giả lấy xương sống khởi động trong thiên đường chư thần. Vương Giả lấy lực lượng trấn áp trong địa ngục quần ma. Trong thiên địa, chỉ có Thánh Vương.

Khí – là nguồn gốc sinh mệnh.

Khí công – là sinh mệnh bổn nguyên tu hành.

Tu luyện đạt tới tuyệt đỉnh tất sẽ sinh ra dị năng.

Cường giả khí công – có thể: Thủ phá nham bích, Nhĩ văn nghĩ đấu, Túc đạp ba diện, Khẩu thổ bích hỏa, Đao thương bất nhập, Khí tiếp vân hà, Thôn khí ích cốc, Bất thực yên hỏa, Niệm thông thiên địa, Thiên lý truy hồn...

- Long Xà Diễn Nghĩa
ebook long xa dien nghia

Long Xà Diễn Nghĩa là một bộ truyện về võ thuật của Trung Quốc, bối cảnh thời hiện tại. Các chiêu thức, đòn đánh trong truyện hầu hết là có thực. Bản thân tác giả đã đi nhiều nơi gặp rất nhiều bậc thầy về võ thuật ở Trung Quốc, nói chuyện, học và hỏi han những chiêu thức tâm đắc của mấy vị này (tác giả cho biết vụ này cũng đốt khá nhiều tiền bạc).

Nhân vật chính trong Long Xà Diễn Nghĩa luyện chủ yếu là Hình Ý quyền, tuyệt chiêu là Long Xà hợp kích (long hình kết hợp xà hình). Trước đây Hoàng Phi Hồng luyện hạc hình và hổ hình.

Thời hiện đại, luyện võ có giỏi mấy cũng không thể chống lại súng đạn. Luyện có vô địch thiên hạ cũng không thể tự nuôi nổi bản thân... Chết dưới súng đạn là điều đau khổ nhất của người luyện võ.


- Vĩnh Sinh

ebook vinh sinh

Thân Thể, Thần Thông, trường sinh, Thành tiên, vĩnh sinh, năm cảnh giới. Một sinh linh hèn mọn, làm Thế nào mở ra cánh cửa vĩnh sinh? Trong Thiên Địa, kết cấu Thân Thể, Thần Thông huyền bí, trường sinh tiêu dao, lực lượng Thành tiên, hy vọng vĩnh sinh, đều ở trong đó. Pháp bảo tân kỳ vô cùng vô tận, Thế giới mới, Môn phái tiên đạo, nhân, yêu, Thần, tiên, ma, vương, hoàng, đế, nhân gian cùng yêu hận tình cừu...
 
 

- Dương Thần

- Phật Vốn Là Đạo

- Hắc Sơn Lão Yêu

- Tinh Hà Đại Đế

- Long Phù

 

nha-sach-fahasa
Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

49.000