DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Peak - Những Ảo Tưởng Về Thiên Tài - Tác giả: Robert Pool & Anders Ericsson

Peak Những Ảo Tưởng Về Thiên Tài là cuốn sách với góc nhìn hoàn toàn mới về tiềm năng của con người, cụ thể là chúng ta có nhiều quyền năng hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng trong việc kiểm soát cuộc sống của chính mình.


sach-hay-tiki-khuyen-doc