DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Những con rồng Nhà Targaryen trong Trò Chơi Vương Quyền

Danh sách những con rồng đã từng tồn tại ở lục địa Westeros, phần lớn chúng thuộc sở hữu của các Kỵ sĩ rồng Targaryen; tuy nhiên vẫn có một số trường hợp cá biệt...


Những con rồng Nhà Targaryen trong Trò Chơi Vương Quyền.


Danh sách những con rồng đã từng tồn tại ở lục địa Westeros, phần lớn chúng thuộc sở hữu của các Kỵ sĩ rồng Targaryen; tuy nhiên vẫn có một số trường hợp cá biệt.

Arrax: Thuộc sở hữu của Hoàng tử Lucerys Velaryon, được sinh ra sau sự kiện Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen, tử trận năm 129 sau Công nguyên, tại vịnh Shipbreaker.

Balerion – còn được gọi là Black Dread: Thuộc sở hữu của ba đời Vua Aegon I Targaryen, Vua Maegor I Targaryen và Vua Viserys I Targaryen, được sinh ra trước năm 126 trước Công nguyên, chết năm 94 sau Công nguyên vì quá già.

Balerion – còn được gọi là Black Dread

Cannibal: Một con rồng hoang dã, chưa được thuần hóa, chuyên ăn xác chết những con rồng.

Caraxes – còn được gọi là Blood Wyrm: Thuộc sở hữu của Hoàng tử Daemon Targaryen, được sinh ra sau sự kiện Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen, tử trận năm 130 sau Công nguyên, trong sự kiện Vũ điệu của Bầy rồng.

Dreamfyre: Thuộc sở hữu của công chúa Rhaena Targaryen, và sau đó truyền cho công chúa Helaena Targaryen, được sinh ra sau sự kiện Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen, tử trận năm 130 sau Công nguyên trong sự kiện Vũ điệu của Bầy rồng tại cuộc bạo loạn ở thành phố King’s Landing.

Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen Game of Thrones Trò chơi Vương quyền - Tạp chí Nimod

Grey Ghost: Một con rồng hoang dã, chưa được thuần hóa, chết năm 130 sau Công nguyên khi bị tấn công bởi con Sunfyre.

Meleys – còn được gọi là Red Queen: Thuộc sở hữu của công chúa Rhaenys Targaryen, được sinh ra sau sự kiện Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen, tử trận năm 129 sau Công nguyên, trong sự kiện Vũ điệu của Bầy rồng.

Meraxes: Thuộc sở hữu của Nữ hoàng Rhaenys Targaryen, được sinh ra trước sự kiện Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen, tử trận trong trận viễn chinh xứ Dorne do Aegon Targaryen dẫn đầu năm 10 sau Công nguyên.

Moondancer: Thuộc sở hữu của Lady Baela Targaryen, là một con rồng cái, được sinh ra sau sự kiện Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen, tử trận năm 130 sau Công nguyên.

Morghul: Thuộc sở hữu của công chúa Jaehaera Targaryen, được sinh ra sau sự kiện Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen, có lẽ trong thời cai trị của Vua Viserys I Targaryen, tử trận năm 130 sau Công nguyên tại cuộc bạo loạn ở thành phố King’s Landing.

Morning: Thuộc sở hữu của Lady Rhaena Targaryen, được sinh ra trong sự kiện Vũ điệu của Bầy rồng.

Quicksilver: Thuộc sở hữu của Vua Aenys I Targaryen cho đến khi ông qua đời vào năm 42 sau Công nguyên; sau đó được chuyển giao Hoàng tử Aenys Targaryen; bị giết bởi Balerion năm 43 sau Công nguyên.

Seasmoke: Thuộc sở hữu của Ser Laenor Velaryon, và sau đó chuyển giao cho Addam Velaryon, được sinh ra sau sự kiện Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen, tử trận năm 130 sau Công nguyên.

Sheepstealer: Một con rồng hoang dã, được thuần hóa bởi Nettles, được sinh ra sau sự kiện Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen.

Shrykos: Thuộc sở hữu của Hoàng tử Jaehaerys Targaryen, được sinh ra sau Sự kiện Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen, có lẽ vào khoảng thời gian cai trị của vua Viserys I Targaryen, tử trận năm 130 sau Công nguyên tại Cuộc bạo loạn ở thành phố King’s Landing.

Silverwing: Thuộc sở hữu của Nữ hoàng Alysanne Targaryen, và sau đó bởi Ulf trắng, được sinh ra sau sự kiện Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen.

Stormcloud: thuộc sở hữu của Prince Aegon the Younger, được sinh ra sau sự kiện Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen, tham chiến đúng một lần và tử trận vài giờ sau đó.

Sunfyre: Thuộc sở hữu của Vua Aegon II Targaryen, được sinh ra sau sự kiện Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen, trong thời cai trị của vua Viserys  I Targaryen, tử trận năm 130 sau Công nguyên trong sự kiện Vũ điệu của Bầy rồng ở thành Dragonstone.

Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen Game of Thrones Trò chơi Vương quyền - Tạp chí Nimod

Syrax: Thuộc sở hữu của công chúa Rhaenyra Targaryen, được sinh ra trong thời cai trị của vua Jaehaerys I Targaryen, tử trận năm 130 sau Công nguyên tại cuộc Bạo loạn ở thành phố King’s Landing

Tessarion, còn được gọi là Blue Queen: Thuộc sở hữu của Hoàng tử Daeron Targaryen, là rồng cái, được sinh ra sau sự kiện Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen, tử trận năm 130 sau Công nguyên trong sự kiện Vũ điệu của Bầy rồng.

Tyraxes: Thuộc sở hữu của Hoàng tử Joffrey Velaryon, được sinh ra sau sự kiện Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen, tử trận năm 130 sau Công nguyên, trong Cuộc bạo loạn ở King’s Landing.

Vermax: Thuộc sở hữu của Hoàng tử Jacaerys Velaryon, được sinh ra sau sự kiện Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen, tử trận năm 130 sau Công nguyên.

Vermithor, còn gọi là Bronze Fury: Thuộc sở hữu của Vua Jaehaerys I Targaryen và sau đó là Hugh Hammer, được sinh ra sau sự kiện Cuộc chinh phạt của Nhà Targaryen, tử trận năm 130 sau Công nguyên, trong sự kiện Vũ điệ của Bầy rồng, tại Tumbleton.

Vhagar: Thuộc sở hữu của Nữ hoàng Visenya Targaryen cho đến khi bà qua đời năm 44 sau Công nguyên; sau đó chuyển giao cho Lady Laena Velaryon, và không lâu sau được giao cho Hoàng tử Aemond Targaryen sau khi Laena qua đời. Con Vhagar sinh năm 51 trước Công nguyên và tử trận năm 130 sau Công nguyên, trong sự kiện Vũ điệu của Bầy rồng.

Nguồn: Nimod.co


Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000