DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Nhị Thập Tứ Hiếu

Tác giả Lý Văn Phức Quách Cư Nghiệp
Bộ sách Cổ Văn Việt Nam
Thể loại Giáo dục
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 2960
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Quách Cư Nghiệp Lý Văn Phức Giáo Dục Tham Khảo Cổ Văn Việt Nam
Nguồn tusachtiengviet.com

CÙNG BẠN ĐỌC

« NHỊ-THẬP-TỨ HIẾU » là truyện hai-mươi-bốn người con có hiếu ở bên Tàu ngày xưa do cụ Lý văn Phức theo bản chữ Hán của Quách cư Nghiệp đời nhà Nguyễn diễn ra quốc-âm bằng lời ca song-thất lục-bát.

Cụ Lý văn Phức là một nhà văn-học nước ta và là một người hiếu-thuận ít có. Cụ diễn cuốn sách này cốt để làm gia-phạm dạy-dỗ riêng các con-cháu trong nhà cho biết theo gương hiếu-thuận, sau lưu-hành khắp nước, truyền-tụng làm cuốn sách có giá-trị làm khuôn-mẫu cho những kẻ làm con đối với cha mẹ ; đến ngày nay được liệt vào hạng sách giáo-khoa.

Vì cuốn sách này trong có nhiều chỗ dùng điển-tích chữ Hán, lại làm ra đã lâu, mỗi lần sao chép lại và in ra không khỏi có sự sai-lầm, thành ra « tam sao thất bản », nên trừ những bậc tài cao học rộng không kể, còn phần nhiều những người ít học, hay đàn-bà trẻ-con, đọc theo truyền khẩu, cứ theo chỗ sai-lầm của người này mà đọc lại cho người khác nghe, hay là sao chép lại, nên có nhiều chỗ ngớ-ngẩn khó hiểu.

Vì thế, cần phải đính-chính lại những chữ sai-lầm, chú-thích rõ những điển-tích bằng chữ Hán ra quốc âm cho dễ hiểu.

Tôi học ít, tài kém, cứ theo ý-nghĩ hẹp-hòi, kiến-thức sơ-thiển, tham-khảo thêm các bản in cũ mà đính-chính và chú-thích lại, họa may có giúp-đỡ cho những người ít học hay đàn-bà trẻ-con thêm dễ hiểu được phần nào thôi ; không dám tự chắc rằng những chỗ đính-chính ấy đã là đúng, những chỗ chú-thích ấy đã là phải. Về phần hoàn-toàn, mong các vị cao minh chỉ-giáo và phủ-chính lại cho.

Tôi lại đem 24 bài thơ chữ Hán tổng vịnh 24 vị thánh-hiền, sĩ-thứ hiếu-thuận ấy, tạm dịch ra quốc âm, theo lối lục-bát, chẳng quản lời-lẽ nôm-na, tạm hiến độc-giả chư tôn nhàn lãm.

Hà-nội, ngày 25-11-1952

Chu-Lang CAO HUY GIU

***

TIỂU-SỬ CỤ LÝ VĂN PHỨC

Cụ Lý văn Phức 李文馥 tự là Lân Chi 鄰芝, hiệu là Khắc Trai 克齋, người làng Hồ-khẩu, huyện Vĩnh-thuận, tỉnh Hà-nội ngày xưa, bây giờ thuộc Đại-lý Hoàn-long, ngoại thành Hà-nội.

Cụ là bậc túc nho, văn-học uyên-bác, đỗ Cử-nhân khoa Kỷ-mão triều Gia-long thứ 18 (1819), làm quan luôn ba triều : Minh-mệnh, Thiệu-trị và Tự-đức. Khoảng năm Tân-sửu, Thiệu-trị nguyên niên (1841), sung chức chánh-sứ sang sứ Tàu, và nhiều lần được cử đi phái-bộ các nước lân-cận với nước ta. Mỗi lần đi đâu về, cụ đều có soạn thành bút ký hay thi-tập.

Năm Canh-dần, Minh-mệnh thứ 11 (1830), đi phái-bộ Tiểu tây Dương, cụ soạn tập « Tây hành kiến văn lục » hay « Kỷ-lược » 西行見聞錄(紀略).

Hai năm Quý-tỵ và Giáp-ngọ, Minh-mệnh thứ 14, 15 (1834, 1835) đi phái-bộ Tân-gia-ba (Singapour), Lữ-tống (Luçon), Quảng-đông, cụ soạn hai tập « Việt-hành ngâm » hoặc « Thi-thảo » 越行吟(詩草) và « Việt-hành tục ngâm » 越行續吟 Khi đi Áo-môn (Macao), cụ soạn tập « Kính hải tục ngâm » 鏡海續吟.

Ngoài ra, cụ còn có mấy bộ bằng quốc âm : « Phụ châm tiện lãm 婦箴便覽 », « Tự-thuật ký 自述記 », « Sứ trình tiện lãm khúc 使程便覽曲 » và bản Nhị-thập-tứ hiếunày.

Mời các bạn đón đọc Nhị Thập Tứ Hiếu của tác giả Lý Văn Phức.
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
hỗ trợ trực tuyến
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000