DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
Nhiệt độ kế ở giữa thủy ngân rơi vào tranh tầm thường lên, lại mở ra Chư Thiên vạn giới đồ, từ đây đi tại chư thiên vạn giới!

"Tại sao lại là ngục cấp bậc nhiệm vụ khó khăn?"

Đường Không tức giận nói: "Chờ ta siêu thoát thế giới vô biên, sớm muộn đem thằng ngốc kia thiếu tác giả treo ngược lên đánh!"

Lục Nguyệt Quan Chủ : "Bản tác giả viết sách nhiều năm, sách mới sáng ý đông đảo, tụ hợp ở chỗ này, chương một là có thể kết thúc ba bản, để cho cái này không tuân theo tác giả nhân vật chính chết cái chừng mấy hồi, không tin ngươi xem!"

Các vị bạn đọc nếu là cảm thấy 《 ta có Chư Thiên vạn giới đồ 》 cũng không tệ nói mời không nên quên hướng bằng hữu đề cử nha!
***
Hư không bên trong. Tựa như cũng ngưng trệ một cái ở như nhau. Đường Không và Vu Hoa, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn nhau một cái. Lục áp? Trong truyền thuyết thần thoại lục áp? Ở chính thống Đạo môn tiên thần chính giữa, thật ra thì cũng không có lục áp tồn tại, mà nhất là làm người biết, chính là xuất thân từ cổ điển tên, phong thần diễn nghĩa. Trong đó thì có liên quan tới lục áp ghi lại! Tam muội chi linh! Cách mặt đất chi tinh! Một chuôi phong thần chém tướng phi đao, có thể chém thân bất tử! Chỉ là, ở thời đại này, nhất là làm người ta truyền tụng nhân vật thần thoại, nhưng vô cùng ít có lục áp tồn tại. Thậm chí gần đây chủ trên thế giới, phàm trần tục thế gian các loại điện ảnh và truyền hình trứ tác, thậm chí cũng đem lục áp tồn tại, hoàn toàn xóa đi. Chỉ có chân chính hiểu qua người, mới hiểu lục áp tồn tại. "Ngươi chính là lục áp?" "Chính là bổn tọa." "Bạch Tân Đạo. . ."
...
Mời các bạn đón đọc Ngã Hữu Chư Thiên Vạn Giới Đồ của tác giả Lục Nguyệt Quan Chủ.

may-doc-sach

thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000