DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

azbooks
"La Thông tảo bắc" là phần đầu tiên trong bộ trường thiên tiểu thuyết "Thuyết Đường hậu truyện" do Uyên Hồ Ngư Tẩu hiệu đính.

Truyện mở đầu với bối cảnh thời Đường Trinh Quán, Đường Thái Tông (Lý Thế Dân) thân chinh chinh phạt Bắc quốc Bảo Khang vương, bị bao vây trong thành Mộc Dương. Trình Giảo Kim phá vây về triều cầu cứu. Con trai của La Thành là La Thông đoạt ấn nguyên soái chỉ huy quân Đường tảo bắc, đánh bại quân địch, giải cứu Thái Tông.

Trong truyện, ân oán giữa hai nhà họ Tô và họ La bước đầu kết thúc (trong Thuyết Đường, Tô Định Phương dùng kế giết chết cha con La Nghệ, La Thành). Ân oán tình hận giữa công chúa Đồ Lư với La Thông cũng là một điểm nhấn, để lại phục bút cho phần sau "Tiết Nhân Quý chinh đông".

__
Bản dịch của dịch giả Tô Chẩn.
***

Chương 16 : Thọ Thánh Án Khương Vương Phục Vị, Bình Bắc Phiên Thái Tôn Hồi Trào

Nói về La Thông, khi thấy Đồ Lư công chúa rút gươm chém đầu rơi xuống đất, bèn bỏ đó mở cửa phòng dông mất. Rạng ngày nữ Phiên vào phòng, thấy công chúa nương nương mất đầu, máu tuôn lai láng, thì kinh hồn hoảng vía, mặt mày như sắc đất, bôn ba chạy ra báo cho Đồ thừa tướng hay.

Lúc ấy Đồ thừa tướng đang ngồi uống rượu với Uất Trì Cung, Trình thiên tuế và Tần nguyên soái, xảy thấy nữ Phiên hơ hãi chạy vào báo:

- Không xong! Không xong! La Thông đã chém đầu công chúa nương nương rồi.

Uất Trì Cung, Trình thiên tuế, Tần nguyên soái nghe báo thất kinh, còn Đồ thừa tướng hoảng kinh hồn vía khóc rống lên, rồi đâm đầy chạy đại. Trình thiên tuế kêu lớn lên rằng:

- Xin thừa tướng hãy trở lại!

Tuy Trình thiên tuế kêu thì kêu, Đồ thừa tướng cứ co giò phóng riết. Tần nguyên soái nói với Uất Trì Cung và Giảo Kim rằng:

- Thằng nghiệt súc này quả thiệt bất nhân, nó chẳng kể đến trời đến đất chi hết. Rồi đó ba ông cùng vào điện tiền quỳ xuống tâu rằng:

- La Thông cả gan nghịch chỉ bệ hạ, nên đã sát hại Đồ Lư công chúa rồi!

Thái Tôn nghe nói hồn phi thiên ngoại, giây lâu tỉnh lại phán rằng:

- Nó bạo gan làm phản, vậy chớ Hiệu úy đâu. Hãy tróc nã nó cho mau, còn Đồ thừa tướng đã hay chưa?

Mời các bạn đón đọc La Thông Tảo Bắc của tác giả Uyên Hồ Ngư Tẩu & Tô Chẩn.
bizbooks
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000