Nếu đọc Hữu Phỉ, các bạn cũng sẽ cảm nhận như tui, là truyện được chia thành nhiều giai đoạn (hệt như kiểu tóm tắt tiểu sử), nổi bật là 3 phân đoạn chính: Cực thịnh, Tàn lụi và Tái sinh. Phỉ dùng đao như phá, đi đánh nhau ôm theo bó đao như người đi gặt

Hữu Phỉ - Priest
Mua sách