Thời Gian Ngòn Ngọt là quá trình tiến tới yêu đương của Hướng Noãn và Lâm Sơ Yến, song song với thế giới game Vương Giả Vinh Diệu, một trò chơi điện thoại gần giống như Liên Quân mobile

Thời Gian Ngòn Ngọt - Tửu Tiểu Thất
Mua sách