Nhất Phẩm Thiên Kim dễ thương, có những lúc ngọt ngào, có những lúc hài hước và có cả những lúc làm người đọc cảm động về tình cảm của 2 nhân vật chính.

Nhất Phẩm Thiên Kim - Địch Hoa
Mua sách