Qua cuốn sách Phù Thủy Sàn Chứng Khoán, bạn đọc sẽ biết: Các phù thủy trên sàn đã “thao túng” thị trường chứng khoán Mỹ bằng cách nào?

Phù Thủy Sàn Chứng Khoán - Jack D. Schwager
Mua sách