Với những ý tưởng vô cùng đơn giản và dễ áp dụng, 101+ Ý Tưởng Quảng Cáo Khôn Ngoan cung cấp cho người đọc những “mẹo” đã được kiểm chứng như: - Sử dụng giấy chứng nhận về chất lượng trong quảng cáo - Sử dụng các phương tiện truyền thông - Quảng cáo qu

101+ Ý Tưởng Quảng Cáo Khôn Ngoan - Alpha Books Biên Soạn
Mua sách