Ta là đào hoa tinh vô cùng đơn giản, âm mưu cung đấu cũng được miêu tả thoảng qua, không đào sâu nghiên cứu, cho nên mang lại cảm giác đọc khá nhẹ nhàng.

Ta Là Đào Hoa Tinh - Thiên Lí Châu
Mua sách