Hôm nay đọc được một bài nói về sự tích cây tầm gửi (chùm gửi) chợt nhớ cuốc tiểu thuyết "Thố Ty Hoa" (菟絲花) của Quỳnh Dao (瓊瑤) mà dịch sang tiếng Việt một cách thơ mộng dễ thương và gần gũi là "Cánh Hoa Chùm Gửi" Tôi lên mạng lục thì có và còn kèm một bài

Cánh Hoa Chùm Gửi - Quỳnh Dao
Mua sách