Nho lâm ngoại sử hay còn gọi là Truyện làng nho là tiểu thuyết chương hồi của Ngô Kính Tử thời nhà Thanh, toàn thư gồm 56 hồi, miêu tả gần hai trăm nhân vật mà hầu hết là nhà Nho, nội dung phê phán và châm biếm sâu cay chế độ khoa cử công danh thời nhà Th

Nho Lâm Ngoại Sử - Ngô Kính Tử
Mua sách