Trong tác phẩm Mãng Hoang Kỷ, một đứa bé sinh ra đã bị bệnh hiểm nghèo, vừa hiểu được giá trị của cuộc đời đã phải đếm dần ngày chết.

Mãng Hoang Kỷ
Mua sách