Điện biên phủ: Một góc địa ngục - Bernard B. Fall
Mua sách