Luyện Tận Càn Khôn là cuốn đầu tiên của tác giả, nhưng được các độc giả Trung Quốc nhận xét là xuất sắc. Mạch văn không bị ngây ngô, gượng ép mà rất là tinh tế, tỉ mỉ và tự nhiên như đã từng viết rất nhiều thể loại này.

Luyện Tận Càn Khôn - Thổ Đậu Thiêu Áp
Mua sách