Toàn bộ những sưu tập trong Sherlock Holmes Trở về lần đầu tiên được xuất bản ở Mỹ vào tháng 2 năm 1905 bởi công ty McClure, Phillips & Co, minh họa bởi Charles R. Macauley. Ấn bản đầu tiên tại Anh xuất bản vào tháng 3 năm 1905 bởi công ty G. Newnes Ltd (

Sherlock Holmes Trở về - Arthur Conan Doyle
Mua sách