Cuốn sách mang lại cái nhìn sâu sắc về nền tảng lý thuyết và phương pháp giáo dục Montessori. Montessori không chỉ đưa ra những nhận định sâu sắc về quá trình phát triển của trẻ em, mà còn đề xuất những cách tiếp cận cụ thể và thực tiễn. Đây là một tài liệu quý giá không chỉ dành cho các nhà giáo dục mà còn cho bất kỳ ai quan tâm đến phát triển trẻ em và giáo dục trẻ em. Cuốn sách đáng để đọc để hiểu rõ hơn về triết lý giáo dục Montessori và cách áp dụng nó trong thực tiễn.

Quay lại
Trí Tuệ Thẩm Thấu