Thói Quen Thứ 8: Từ Hiệu Quả Đến Vĩ Đại" là một tác phẩm đáng đọc của Stephen R. Covey, tác giả đã có ảnh hưởng sâu rộng đối với hàng triệu người trên toàn thế giới. Trong cuốn sách này, Covey không chỉ đưa ra những ý tưởng mới mẻ mà còn cung cấp các ứng dụng thực tiễn có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Việc khám phá thói quen thứ 8 được xem như một bước tiến lớn trong việc phát triển bản thân và tự hiểu sâu sắc. Những phản hồi tích cực từ các nhà lãnh đạo và chuyên gia trong lĩnh vực quản lý và phát triển cá nhân càng làm nổi bật giá trị của cuốn sách này. "Thói Quen Thứ 8" không chỉ là một nguồn cảm hứng mà còn là một hướng dẫn cụ thể và thiết thực để đạt được sự vĩ đại trong cuộc sống và sự nghiệp.

Quay lại
Thói Quen Thứ 8 - Từ Hiệu Quả Đến Vĩ Đại