Tư trị thông giám tập 5 tiếp tục thể hiện những ưu điểm của bộ sách, với nội dung phong phú, chi tiết và được trình bày một cách khách quan, trung thực. Tác phẩm không chỉ là một nguồn sử liệu quan trọng mà còn là một tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến lịch sử Trung Quốc.

Quay lại
Tư Trị Thông Giám tập 5