Cuốn sách "Từ Bi - Việc Nở Hoa Tối Thượng Của Tình Yêu" của Osho đề cập đến một trong những chủ đề quan trọng nhất trong tâm linh: sự chuyển hóa từ si mê sang từ bi. Osho phân tích kỹ lưỡng sự khác biệt giữa hai trạng thái cảm xúc này và cách chúng tác động đến cuộc sống của mỗi người.

Từ Bi - Việc Nở Hoa Tối Thượng Của Tình Yêu
Mua sách