Truyện của La Thanh Mai, đọc văn án tưởng thuộc thể loại hài hước tiểu bạch, lúc đầu mình còn nghĩ nữ chính là đầu lĩnh thổ phỉ cơ, ai ngờ đọc rồi mới biết hoá ra là truyện quan trường khoa cử. Nội dung truyện viết rất hấp dẫn, câu văn chau chuốt ước lệ,

Lão Đại Là Nữ Lang
Mua sách