Từ đó Đại Lang trở nên khác thường, biết nấu ăn, có thể võ công, hiểu thơ ca, còn có thể chỉ huy binh lính đánh trận. Gặp được Tây Môn Khánh, dám ngấp nghé nương tử của ta, bạo chùy.

Võ Đại Lang: Ta Còn Là Cưới Phan Kim Liên
Mua sách