Tính cách của hai nhân vật được xây dựng trái ngược với nhau, Úc Thiên Phi tươi sáng năng nổ và rất thiếu đòn, anh nói nhiều, nói rất nhiều, còn Nhan Noãn thì trầm tính và cọc tính nữa, có thể nói là tính khí rất chướng luôn nhưng nội tâm lại rất mềm mại.

Trộm Trăng
Mua sách