Tác giả Yến Tước viết Huyền Môn chậm, trau chuốt từng chi tiết. Hệ thống tu luyện và không gian trong truyện không rộng lớn như trong các thể loại truyện khác. Tuy nhiên thế giới tình cảm với những giằng xé nội tâm, của mối tình tay ba, tay bốn, của tình

Huyền Môn
Mua sách