Chả là mình dạo gần đây mới đọc Toàn Chức Cao Thủ của Hồ Điệp Lam, đọc hết chương edit mới nhất do Team Liều Mạng SLL edit, thì lại chạy qua đọc bản convert. Không thể nói là đọc không bỏ qua chương nào (tận gần 1800 chương lận = L =), nhưng cũng coi như

Toàn Chức Cao Thủ - Hồ Điệp Lam
Mua sách