Mặc dù không được liệt kê trong bộ Đạo Tạng rất đồ sộ của đạo Lão, tiểu thuyết Thất Chân Nhân Quả rất được hâm mộ. Cũng như Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân (đời Minh), Thất Chân Nhân Quả có rất nhiều tình tiết hấp dẫn, sống động, nên thừa sức “mua vui” cho nhữn

Quay lại
Thất Chân Nhân Quả