Các tác phẩm của Akutagawa Ryunosuke không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn có giá trị nhân văn sâu sắc. Ông đã khám phá những vấn đề tâm lý phức tạp của con người như sự đau khổ, tội lỗi và cảm giác cô đơn. Ngoài ra, ông cũng lên án những mặt xấu xa của

Tuyển Tập Truyện Ngắn
Mua sách