Cuốn tự truyện của cựu nhân viên CIA Edward Snowden vừa có bản tiếng Việt với tên Bị theo dõi-Bí mật an ninh mạng.

Bị Theo Dõi - Bí Mật An Ninh Mạng
Mua sách