Cuốn sách Không tự khinh bỉ, không tự phí hoài của Vãn Tình như như truyền đến một động lực cực kỳ mạnh mẽ nên cho các cô gái rằng dù bạn tầm thường đến đâu, không xuất sắc đến nhau thì bạn tuyệt đối không thể xem thường chính bản thân mình. Tự xem thường

Không Tự Khinh Bỉ Không Tự Phí Hoài
Mua sách