Truyện Biết Tỏ Cùng Ai , kể về tại một bệnh viện ở tỉnh của Trung Quốc, cô y tá Vũ Vi làm việc tại bệnh viện này được ba năm. Cô thường xuyên ghé thăm một ông lão trong phòng số 212 là một người giàu có nhất tên là Định Khắc Nghị. Ông ta từng chào đón cô

Biết Tỏ Cùng Ai
Mua sách