Kinh Pháp Cú với “423 lời vàng của Đức Phật” là quyển kinh Phật được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất trên thế giới. Kinh Pháp Cú được xem là quyển kinh Phật bỏ túi, kinh gối đầu giường của người tu học Phật, và tìm hiểu về đạo Phật. Kinh Pháp Cú là tuyển tập

Quay lại
423 Lời Vàng Của Phật