Câu chuyện xoay quanh bốn người và những chuỗi ngày đắm chìm trong dục vọng đê mê, ngoài mặt họ là một gia đình Nhật Bản truyền thống đúng nghĩa nhưng phía sau đó lại là một câu chuyện dài khó kể phải toan tính trăm mưu nghìn kế để hòng đạt được cái mục đ

Hai Cuốn Nhật Ký
Mua sách